Ministerul agriculturii si Dezvolarii Rurale

telefon 0230 511039 / fax 0230 511040 dadr.sv@madr.ro

Menu

DIRECȚIA  PENTRU  AGRICULTURĂ  JUDEȚEANĂ SUCEAVA

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – noutăți de ultimă oră – ACCESAȚI LINKUL 

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA – noutăți de ultimă ora, FACEBOOK – ACCESAȚI LINKUL

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – noutăți de ultimă oră –  ACCESAȚI LINKUL

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ – noutăți de ultimă oră – ACCESAȚI LINKUL

         NOUTĂȚI – ACTUALIZĂRI

actualizare 14.09.2023

ORDIN privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.indalim@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modificare-anexe-otet-si-acid-acetic

A fost aprobat programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru perioada de extrasezon (toamnă–iarnă 2023-2024)

În Ședința de Guvern din data de 14 septembrie 2023 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 – 2024 și pentru modificarea art.8 din Hotărâre Guvernului nr.1569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023.

Programul prevede că legumicultorii care înființează în spații protejate culturi de: tomate, ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde pe o suprafață de 1.000 mp și vor îndeplini condițiile prevăzute de actul normativ, vor beneficia de un ajutor de minimis de maximum 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

”Hotărârea aprobată astăzi include, de asemenea, suplimentarea bugetului pentru tomatele din ciclul 1, cu aproximativ 65 de milioane de lei, astfel încât să acoperim toate cererile de plată depuse de fermieri pentru producția de tomate din ciclul 1. Bugetul crește așadar de la 262.3 milioane lei la 327.9 milioane lei. Avem și un număr record de beneficiari înscriși în program în acest an – 22.088. Prin actul normativ adoptat, beneficiarii eligibili vor primi sprijinul de 3.000 de euro pentru 1.000 mp cultivați cu tomate în spații protejate. Totodată, prin acest act normativ asigurăm și finanțarea pentru fermierii ce se vor înscrie în program pentru perioada 2023 – 2024 și vor primi 1000 de euro/1000 mp cultivați cu tomate, ardei, castraveți, fasole verde, salată, spanac sau ceapă verde”, a declarat ministrul Florin BARBU.

Cererile pentru perioada 2023 – 2024 se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern. Valorificarea producției se va face în perioada 20 octombrie 2023 – 31 ianuarie 2024, iar plățile se vor efectua după data de 26 februarie 2024.

Hotarare privind aprobarea Programului de susținere a producției de legume (tomate) în spații protejate

actualizare 29.08.2023

ORDIN pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului –cadru/contractului de achiziție publică de produse-fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-aprobare-criterii-calificare-Programul-in-scoli

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Ialomița, instituție subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite în scris opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email patrimoniu@madr.ro , persoana de contact Elena Roman .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-actualizare-valori-OSPA-IL

ORDIN pentru aprobarea normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-recunoastere-organizatii-producatori-PNS

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023 – 2024 și pentru modificarea art.8 din Hotărâre Guvernului nr.1569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro

proiect_HG_program_sustinere_productie_legume_sp_protejate

HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-srijin-urgenta-cereale-seminte-oleaginoase

actualizare 24.08.2023

Fermierii pot accesa credite garantate de stat echivalente a „De 5 ori subvenția” – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Procedura de implementare a INVESTAMLIM, program destinat operatorilor economici din sectorul industriei alimentare, în dezbatere publică – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

actualizare 23.08.2023

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

ORDIN pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului –cadru/contractului de achiziție publică de produse-fructe, legume, lapte și produse lactate și produse de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

actualizare 21.08.2023

https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8434-proiect-hg-aprobare-investalim-2023-2026.html

HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026

actualizare 16.08.2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a alocărilor financiare nerambursabile din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027

actualizare 11.08.2023

Ministerul Educat̗iei – România – https://www.edu.ro/
AFIR – Agent̗ia pentru Finant̗area Investit̗iilor Rurale – https://www.afir.ro/ AFIR a publicat pe pagina de internet, www.afir.ro, la sect̗iunea Comunicare/ Dezbatere publică versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru îmbunătăt̗irea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol.
Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, începând cu data de 10.08.2023. Tot̗i cei interesați pot transmite sugestii s̗i observații privind ghidul publicat pe adresa consultare@afir.info.
Pentru uşurinţa consultării documentului mai sus amintit, puteți accesa următorul link:

https://drive.google.com/file/d/1_g4lh2LgDOmP6L5QjsH24BKxYiwh9rkN/view?usp=drive_link

draft-ghidul-solicitantului-imbunatatirea-infrastructurii-liceelor-cu-profil-preponderent-agricol-2023 __link

Mâncare tradit̗ională s̗i vinuri deosebite vă as̗teptă la acest eveniment.
Ministerul Agriculturii s̗i Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Carrefour – Era Park Iași va organiza, în perioada 18-20 august 2023 – Târgul de produse românes̗ti „Bunătăt̗i de soi din România”, în incinta #Era_Shopping_Park – Ias̗i ( la intrare în Ias̗i ).
Evenimentul face parte din campania de promovare a produselor agroalimentare românes̗ti s̗i de cres̗tere a accesului românilor la alimente de calitate obt̗inute pe plan local, sub denumirea „Produs românesc – Bun pentru tine, bine pentru fiecare”, ce a fost demarată de MADR în toamna anului 2022.
La acest eveniment vor participa producători locali din N-E României, dar s̗i din alte zone, ce vor aduce preparate din carne s̗i lapte, ouă, pes̗te, uleiuri presate la rece, legume s̗i fructe, produse de patiserie, miere s̗i produse apicole, t̗uică s̗i vin, obt̗inute de producătorii români prin valorificarea materiei prime locale.
În cadrul târgului vor fi expuse produse atestate ecologic, produse atestate tradit̗ional dar s̗i produse care au dobândit ment̗iunea „produs montan”.
Direct̗ia pentru Agricultură Judet̗eană SUCEAVA propune pentru acest târg următorii producători locali suceveni.
Recomandăm produsele dumnealor.

 1. Produse lactate „Călimani” – ment̗iunea – produs montan
 2. CarnicaBucovina BeeZum – ment̗iunea – produs montan
 3. Mierea Nadiei – produs atestat – ecologic
 4. Ferma Văcut̗a ”Ica” – produs atestat – tradit̗ional
 5. Arimateea – produse cu ajutorul celor de la Arhiepiscopia Sucevei s̗i Rădăut̗ilor
 6. Bunelu Bucovina – Brodina, Suceava
 7. Produse De Casa Bucovina – Frumosu, Suceava
 8. FERMA SORIN – Drăgoies̗ti, Suceava
 9. Carpatis – Suceava

Ministrul Florin Barbu a condus astăzi ședința de lucru referitoare la consultările privind modificarea Planului Strategic PAC- Pilonul I – FEGA. Consultările au vizat discutarea următoarelor aspecte: condiționalități, definiții și cerințe minime pentru: activitatea agricolă, fermierul activ, hectarul eligibil, intervenții în sectoarele vegetal și zootehnic.

În cadrul întâlnirii, ministrul BARBU a exprimat necesitatea clarificării tuturor aspectelor semnalate de fermieri, iar la final, acestea să fie consemnate într-un proces verbal asumat atât de MADR, cât și de mediul asociativ.

Cele mai importante aspecte abordate au vizat modificarea GAEC 6 – Acoperirea minimă a solului în scopul reducerii perioadei sensibile de la 30 septembrie la 31 august și introducerii unei clarificări legate de lucrările superficiale ale solului care pot fi realizate în perioada menționată. Totodată, în cadrul ecoschemelor din sectorul vegetal a fost redusă corespunzător perioada sensibilă la 15 septembrie ca urmare a modificării GAEC 6.

În ceea ce îi privește pe fermierii care dețin suprafețe de pajiști permanente, a fost introdus un nou GAEC – GAEC 10 „Interdicția de a incendia vegetația pajiștilor permanente”.

De asemenea, au fost prezentate o serie de modificări ale cerințelor privind ecoschemele din sectorul vegetal şi zootehnic în scopul creșterii atractivității acestor intervenții, inclusiv prin propunerea unor cuantumuri mărite ale plăților acordate pentru ecoschemele care vizează bunăstarea animalelor. Ȋn plus, a fost propusă o nouă forma de sprijin cuplat pentru venit care vizează sectorul de porumb pentru siloz cu nivel al plătii estimat de 246 euro/ha.

Ministrul Florin Barbu a subliniat că orice modificare a PS trebuie să fie în beneficiul fermierilor pentru asigurarea stabilității și predictibilității în activitățile pe care le desfășoară în domeniul agriculturii.

Toate propunerile dezbătute astăzi în cadrul consultărilor vor fi transmise Comisiei Europene, după aprobarea acestora în Comitetul de Monitorizare.

actualizare 08.08.2023

anunț proiect pilot

actualizare 03.08.2023


COMUNICAT DE PRESĂ
Ordonanța de Urgență nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare produce efecte imediate, prețurile celor 14 produse alimentare de bază au scăzut deja cu până la 50%.

Analiza prețurilor din supermarket-uri evidențiază faptul că scăderile substanțiale de preț se înregistrează la produse cum ar fi: pâinea, uleiul și cartofii, urmate de brânza telemea, mălai, faină albă și zahăr.

Actul normativ vizează limitarea pentru o perioadă de trei luni a adaosurilor comerciale practicate în procesarea şi comercializarea unor produse alimentare esenţiale, cu scopul scăderii preţurilor pentru aceste categorii de produse şi, implicit, cu scopul creşterii puterii de cumpărare a populaţiei.

„Mă bucur să văd că măsurile luate prin acest act normativ au un impact pozitiv asupra economiei românești și că, împreună cu reprezentanții supermarket-urilor, producători și procesatori, am reușit să găsim o soluție viabilă care a dus la stoparea creșterii prețurilor la alimentele de bază și la creșterea puterii de cumpărare pentru românii cu venituri mici și medii. Le mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați! De asemenea, mulțumesc reprezentanților mass-media pentru modul în care au înțeles să sprijine această inițiativă”, a explicat Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

A fost adoptată HG pentru aprobarea Programului pentru școli în perioada 2023-2029 și a bugetului aferent anului școlar 2023-2024

HOTĂRÂRE (link)
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 precum şi
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE (link)
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024

În Ședința de Guvern din data de 03 august 2023 a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024.

  Prezentul act normativ are drept scop instituirea măsurilor prevăzute de noile reglementări europene, astfel încât să se continue participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar din perioada 1 august 2023 -31 iulie 2029, asigurându-se distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf, precum și produse de panificaţie pentru preșcolari și elevi, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, inclusiv pentru anul școlar 2023-2024.

Valoarea totală a programului pentru anul școlar 2023-2024 este de 742.617.252 lei (150.038.842 euro), din care:

 • ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 86.525.308 lei (17.481.626 euro), din care:

178.236 euro pentru fructe și legume;
303.390 euro pentru lapte și produse lactate;

 • ajutor financiar național 656.091.944 lei (132.557.216 euro).

Bugetul total de 742.617.252 lei se utilizează după cum urmează:

– 94.782.996 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 37.612.300 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
– 361.134.499 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 37.612.300 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
– 211.475.157 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, exclusiv de la bugetul de stat.

Potrivit datelor centralizate de Ministerului Educației, un număr de 1.880.615 preșcolari și elevi vor beneficia de produsele distribuite prin Program, începând cu anul școlar 2023-2024.

Principalele reglementări ale proiectului de act normativ vizează:

Realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

 • acordarea gratuită pentru preşcolari și elevi de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie, în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev;
 • finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, a laptelui şi a produselor lactate.
  Limita valorică zilnică/preşcolar/elev care este de:
  a) 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;
  b) 1,11 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;
  c) 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie.
  Acordarea gratuită unui preșcolar/elev, pe parcursul săptămânii a 2 porții de fructe şi/sau legume, 3 porții de lapte, 2 porții de produse lactate şi 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații. Elementul de noutate pentru anul școlar 2023-2024 îl reprezintă faptul că pe parcursul săptămânii se acordă gratuit 3 porții de lapte și 2 porții de produse lactate, față de anii școlari anteriori când se distribuiau 2 porții de lapte și o porție de produs lactat.
  De asemenea, elevii cu intoleranță la gluten/lactoză şi/sau la orice alt ingredient şi/sau compus şi/sau la orice produs distribuit vor putea beneficia de produse adecvate situației lor.
  Măsurile educative care se pot realiza în cadrul anului şcolar şi care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor lactate, precum: vizitarea unor ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri, concursuri tematice, degustare, activități de grădinărit la nivelul școlii, organizarea unor zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizarea unor materiale didactice/educative.
  Obiectivul Programului pentru şcoli la României este acela de a crea obiceiuri alimentare sănătoase şi de a creşte consumul de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare a măsurilor educative aferente.

Noul Cod Silvic. Fermierii vor putea încasa subvenție APIA pe terenurile împădurite
Terenurile agricole vor putea fi mai ușor împădurite și se introduce termenul de ” folosință agrosilvică ” ceea ce înseamnă că pășunile și culturile agricole vor putea fi integrate cu arbori și arbuști. Acestea sunt doua schimbări importanta pe care le aduce, pentru fermieri, noul Cod Silvic lansat în consultare publică de Ministerul Mediului – România.

Proiectul de Lege privind Codul Silvic
Data publicarii : 01 Aug 2023
În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de – Lege privind Codul Silvic.

https://docs.google.com/document/d/1Dw1gd4L_j76UQFZVr5u1YU1F9kLTTOkv/edit?fbclid=IwAR2qRhixjQD1M5neEm6nZbNKoVFlkf05eL8IFe0AIchGiJT_DIT6T8MfXng

Noul Cod Silvic PROIECT I

https://docs.google.com/document/d/1gHRff32kWT0c81TDZHnJbKepmiXLPxzQ/edit?fbclid=IwAR0mLGmsXo7zifZgb2dZqytq8CxvWfgtAqh2EX9GAXqaW-fge8smswZzx_I#heading=h.30j0zll

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, persoanele de contact: domnul Dănuț Iacob, e-mail: danut.iacob@mmediu.ro, tel. 0723667322, și domnul Gabriel Oltean, email: gabriel.oltean@mmediu.ro

http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-lege-privind-codul-silvic/6362?fbclid=IwAR3gRX8wV8Kwr5FU3LhWtcKbX7wx-GO73JNAmOoKq9rmi6Daj3BetT1wKF0

INFORMARE DE PRESĂ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de Management pentru Planul Strategic 2023-2027, a postat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru următoarele intervenții:

DR 20 – Investiții în sectorul zootehnic

https://drive.google.com/file/d/1DV_hDMflhIcEm4btHKfNYcr_r4EYK2dm/view?fbclid=IwAR0Yd8nOuwKEo3Heev7rL38qmXNow8WobhReosGgL-IxtOQkx5-Jvluea60

DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

https://drive.google.com/file/d/1hFPGGWxGUPwHa34c6D7boIgdekS81q_f/view?fbclid=IwAR3rVZGmG6VrAK0VG6U2gp36W8yr4–YOdPcZe13aesQEa3ybcF6PgAqmuI

DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

https://drive.google.com/file/d/1S1uDiuifSjWsuB2IeyLUHKm-Yn3IDhfm/view?fbclid=IwAR0NcC5g-ltZNYfF2Zb8MX-F-UW2JMc0Z9j9oqTYRbjy6x9WKH3hNoftcfs

DR 28 – Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural

https://drive.google.com/file/d/1C8oCchJ_fE13Yum27edaJB8cWBpsApTM/view?fbclid=IwAR3829yHM2Q4xeR0lav005N4S1JNZAQ9U916Rc52YUYq42wFB1-JuSuWBJ8

actualizare 27.07.2023

ORDIN pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 – “Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe site a proiectului la adresa de e-mail: pndr@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-sistem-sanctiuni-DR-10

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va utiliza exclusiv semnătură electronică pentru accesarea fondurilor europene și pentru implementarea proiectelor finanțate prin PS PAC 2023 – 2027
AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va utiliza exclusiv semnătura electronică în relația instituțională cu solicitanții și, ulterior, cu beneficiarii de fonduri europene acordate pentru agricultură și dezvoltare rurală. Această decizie se va aplica tuturor comunicărilor oficiale pe parcursul derulării Planului Strategic pentru Politica Agricole Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027), care va demara în acest an.
Pentru a simplifica fluxurile de lucru din cadrul tuturor etapelor procedurale derulate prin intermediul sistemului informatic, pe întreaga durata de implementare a proiectului de investiție finanțat prin PS PAC 2027, AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a dezvoltat o serie de funcționalități care să permită folosirea semnăturii electronice, fără posibilitatea de semnare și încărcare a documentelor prin utilizarea semnăturii olografe.
Din punct de vedere legal, semnătura electronică calificată este echivalentă cu semnătura olografă. Totodată, este mai sigură, mai rapidă, mai eficientă și aduce reduceri de costuri. Astfel, prin utilizarea semnăturii electronice calificate se certifică identitatea semnatarului și nu mai este necesară deplasarea la sediul Agenției pentru depunerea cererii de finanțare, pentru semnarea contractului de finanțare sau, ulterior, pentru depunerea dosarului de plată.
Precizăm că pentru documentele și fluxurile de lucru aferente proiectelor contractate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, se acceptă și semnătură electronică și cea olografă.
Pentru a simplifica fluxurile de lucru din cadrul tuturor etapelor procedurale derulate prin intermediul sistemului informatic, pe întreaga durata de implementare a proiectului de investiție finanțat prin PS PAC 2027, AFIR a dezvoltat o serie de funcționalități care să permită folosirea semnăturii electronice, fără posibilitatea de semnare și încărcare a documentelor prin utilizarea semnăturii olografe.
Din punct de vedere legal, semnătura electronică calificată este echivalentă cu semnătura olografă. Totodată, este mai sigură, mai rapidă, mai eficientă și aduce reduceri de costuri. Astfel, prin utilizarea semnăturii electronice calificate se certifică identitatea semnatarului și nu mai este necesară deplasarea la sediul Agenției pentru depunerea cererii de finanțare, pentru semnarea contractului de finanțare sau, ulterior, pentru depunerea dosarului de plată.
Precizăm că pentru documentele și fluxurile de lucru aferente proiectelor contractate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, se acceptă și semnătură electronică și cea olografă.

actualizare 25.07.2023

ORDIN pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 – “Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe site a proiectului la adresa de e-mail: pndr@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Anexa-OM-sistem-sanctiuni-DR-10_1

OM-sistem-sanctiuni-DR-10_1

Referat-OM-sistem-sanctiuni-DR-10_1

actualizare 21.07.2023

ORDIN privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, precum şi ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:daniela.birca@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ORDIN pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-Ordin-implementare-proces-identificare-si-inregistrare-ecvideee

ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@anpa.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-anexa-ordin-342-din-2008

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 10/235/2023 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@anpa.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-ordin-comun-MMAP-10-235-din-2023 (2)

actualizare 14.07.2023

Urmare informării transmisă de către Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară şi Comert (DGPIAC), prin care ne informează că va avea loc Târgul de promovare a produselor alimentare româneşti, în perioada 18-20 august 2023, în zona adiacentă Hypermarketului Carrefour lași Era, vă rugăm să comunicați cât mai curând posibil, operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, detaliile menționate în Anexa alăturată. Operatorii sunt rugaţi să transmită informaţiile şi documentele cuprinse în Anexa alăturată până la data de 18.07.2023 pe adresa de email: politici.indalim@madr.ro și/sau ae@madr.ro.

Târgul de promovare a produselor alimentare româneşti, în perioada 18-20 august 2023

MADR ordin 299 din 12.07.2023

actualizare 06.07.2023

Planificarea sesiunilor de instruire care urmează a fi organizate începând cu luna iulie 2023 pentru beneficiarii M.10 şi M.11

https://bit.ly/sesiuni-instruire-DAJ-ANZM

La nivelul instituțiilor Direcția pentru Agricultură Județeană SUCEAVA şi a Agenția Națională a Zonei Montane se organizează sesiuni de instruire pentru dobândirea de către beneficiarii

M.10 Agro-mediu și climă

și

 M.11 Agricultură Ecologică, din PNDR 2014-2020 a competenţelor necesare implementării angajamentelor.

În baza fiselor tehnice ale acestor măsuri, beneficiarii trebuie să demonstreze că detin cunostintele şi informaţiile relevante (au urmat o formă de instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică necesară (consiliere sau consultanţă) pentru implementarea angajamentelor. Acestea trebuie să acopere cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor unice de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

planificare-sesiuni-de-instruire-DAJ-ANZM

HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar pentru unele bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: agentia@domeniilestatului.ro , persoana de contact Tatiana Marcoș.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-actualizare-valori-inventar-ADS

actualizare 05.07.2023

ORDIN pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 994/2016 privind actualizarea Băncii naţionale de date analitice pentru fiecare an de producţie.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: office@onvpv.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-de-ordin-modificare-anexa-5-OMADR-nr-994-din-2016-Banca-de-date-analitice

HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 7 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.626/2001.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: agentia@domeniilestatului.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-modificarea-art-7-anexa-norme-metodologice-Legea-268-2001_

actualizare 04.07.2023

HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.626/2001.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: agentia@domeniilestatului.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-HG-completare-norme-metodologice-aplicarea-Legii-nr-268-2001

actualizare 30.06.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-prog-scoli-si-stabilirea-buget-2023-2024

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

oug-combatere-crestere-excesiva-preturi-produse-agricole-si-alimentare

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.indalim@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

oug-industrie-alimentara-INVESTALIM

actualizare 28.06.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-OUG-ajutor-de-stat-crestere-animale

actualizare 23.06.2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite în scris opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-OUG-ajutor-de-stat-crestere-animale

proiect-OUG-ajutor-de-stat-crestere-animale

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1569/2022 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

https://drive.google.com/file/d/1XPnZXl0qg-WSODgLwpl2eXpbbVyOEv4X/view?usp=drive_link

actualizare 05.05.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-aprobare-plafoane-sprijin-cuplat-2022

actualizare 21.04.2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-OUG-neutralizare-subproduse-de-origine-animala

HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@anpa.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-HG-acciza_motorina-acvacultura

actualizare 20.04.2023

HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@anpa.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-HG-acciza_motorina-acvacultura (1)

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-modificare-HG-332-2019-stabilire-componenta-Comitet-de-masiv-si-Cons-national-al-Muntelui

actualizare 10.04.2023

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

link aici :

oug-ajutor-stat-culturi-afectate-seceta-mar-sept-2022

actualizare 06.04.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-minimis-cartof-2023

actualizare 05.04.2023

HOTĂRÂRE privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

link aici !!!

hg-masuri-sprijin-producatori-agricoli-cereale

ORDIN privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenției IS-V-03 „Asigurarea recoltelor”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

actualizare 03.04.2023

ANUNȚ ANFP ( AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI) !

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat în data de 23 martie 2023 proiectul-pilot al concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul administraţiei publice centrale.
Proiectul-pilot are la bază o abordare modernă de recrutare în funcția publică și se desfășoară în două etape: etapa de recrutare, realizată prin concurs național, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și etapa de selecție, realizată prin concurs pe post de către instituţiile şi autorităţile publice.
Concursul naţional este inspirat de modelul european de recrutare (EPSO) şi asigură derularea unui proces de recrutare transparent și incluziv, bazat pe competențe și în strânsă legătură cu nevoile reale ale instituțiilor publice.

LINK MAI JOS

https://concurs-pilot.anfp.gov.ro/?fbclid=IwAR1xoYs-s-Jc85aRFX8njcKbE8MasOpjBpdseXSWBhK2R7wTZWmpwps-Tpc

actualizare 30.03.2023

HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-minimis-usturoi

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: mona.paunescu@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-modif-hg-30-2017_1

ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul nr.1272/26.503/2005 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: roxana.irimes@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-anexa-ordin-1272-2005-privind-renta-viagera

actualizare 17.03.2023

ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, condiţiilor şi modului de implementare a intervențiilor aferente sectorului apicol prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023- 2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: voicu.tanase@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-interventii-apicole-PNS_1 (1)

actualizare 16.03.2023

Hotărârea privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării acestui proiect, la adresa de e-mail: pescuit@madr.ro, persoana de contact Gheorghe Ștefan – gheorghe.stefan@madr.ro – director general DGP AM POPAM.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-Programul-pentru-Acvacultură-şi-Pescuit-2021-2027

actualizare 06.03.2023

Vă anunțăm ca în data de 2 martie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, s-a publicat HG nr. 168/2023 privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2023.
Totodată, vă comunicăm că potrivit prevederilor art. 8, alin. (1) din HG nr. 168/2023, începând cu data de 3 martie 2023 beneficiarii pot depune cereri de înscriere la Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava până la data de 30 iunie 2023, inclusiv.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/265422

Hotărârea.168-2023

privind privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2023.

Vă informăm că Ordinul nr. 71/2023 pentru instituirea bazei de date naționale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartof de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerțului, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 24 februarie 2023 și se află postat pe www.madr.ro … https://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/2023/ordinul-nr-71-2023-instituire-baza-date-nat-constituire-lista-material-reproducere-plante-eco-si-in-conversie.pdf
Este necesară perioadic actualizări informațiilor referitoare la materialul de reproducere a plantelor ecologic și în conversie și/sau cartof de sămânță, a animalelor și păsărilor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice.
Termenul limită de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică 16 mai 2023.
De asemenea, vă rugăm să luați toate măsurile necesare pentru a informa operatorii care doresc să se înregistreze în agricultura ecologică, referitor la termenul limită de înregistrare (16 mai 2023), utilizând toate mijloacele de comunicare.
În cazul în care un operator dorește retragerea din agricultura ecologică, este necesar ca operatorul să depună Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 45/2022.

ordinul-nr-71-2023-instituire-baza-date-nat-constituire-lista-material-reproducere-plante-eco-si-in-conversie.pdf (madr.ro)

actualizare 24.02.2023

Ordonanța de urgență a Guvernului Pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect_modificare_OG_13_programul_pt_Scoli

HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: elena.filip@madr.ro, Elena FILIP, director al Direcţiei Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar.

hg-modif-regulament-terenuri

actualizare 24.02.2023

ANUNT Inregistrare operatori in agricultura ecologica 2023

actualizare 17.02.2023

ORDIN de aprobare a condițiilor specifice și a modului de implementare a măsurilor compensatorii de mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a intervenției DR-10 din Planul strategic PAC 2023-2027, începând cu anul 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: pndr@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect_OMADR_implementare_scheme_de_plati__compensatorii_mediu_si_clima_FEADR

actualizare 15.02.2023

HOTĂRÂRE pentru abrogarea alin. (3) al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro . Persoană de contact: Gheorghe Ștefan – gheorghe.stefan@madr.ro, director general al DGP AMPOPAM.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-modif-art18-hg-347

ORDIN privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intevențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ORDIN__plati_14.02.2023_postare_site_consultare

actualizare 08.02.2023

HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XXIII-a 2023 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: antigrindina@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-aprobare-obiective-etapa-23-program-SNACP

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii energetice a României finanțate din fonduri alocate în cadrul capitolului REPowerEU, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: agentia@domeniilestatului.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

oug-realizare-investitii-dezvoltare-infrastructura-energetica-fonduri-REPowerEU

ps://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-225403?lg=EN

ORDIN pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@admin

update_07.02.2023_ORDIN_Condiționalitate_PS_PAC_2023-2027

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului și ministrului sănătății nr.1356/1343/2018/51/2019 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail fitosanitar@anfdf.ro

Ordin priv. sist.de instruire si certif. in scopul utiliz.prod.de prot.a plantelor

actualizare 20.01.2023

ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.1268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire al plantelor ornamentale, precum și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresele de e-mail: rodica.grecu@madr.ro, manuela.tutuianu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-ordin-seminte_1

Hotărâre privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2023.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect-HG-Bazna-Mangalita-2023 (1)

HOTĂRÂRE pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-schema-ajutor-de-stat-sector-crestere-animale

actualizare 13.01.2023

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2022 se află în DEZBATRE PUBLICĂ pe site-ul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https://bit.ly/dezbatere-proiect-ANT

actualizare 10.01.2023

Ghidurile privind intervențiile din Planul Strategic 2023-2027 pe bunăstarea animalelor, pachetele
a) – porcine
și
b) – păsări se află în DEZBATERE PUBLICĂ pe site-ul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https://bit.ly/ghiduri-bunastarea-animalelor

HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

actualizare 6.01.2023La Mulți Ani 2023 !

ÎN ATENȚIA LEGUMICULTORILOR

Hotărârea de Guvern nr.1569 din 28 decembrie 2022, privind aprobarea „Programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023”!                                                                                             

Schema de ajutor de minimis se acordă :

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate,

întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) producătorilor agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

d) producătorilor agricoli persoane juridice

                                Documentele necesare :

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit

b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până

la 31.decembrie.2023;

c) împuternicire/procură și o copie a B.I./C.I a unui

reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafața de teren

cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

                                                                                                                                                                                                            Cererea, însoțită de documentele necesare poate fi transmisă la  Direcția pentru Agricultură Județeană SUCEAVA, prin mijloace electronice și/sau poștă/ curierat sau depusă la sediul instituției noastre, până cel târziu la data de 01.aprilie.2023

                                                                                                                                                                                                    Verificarea producției se va face până pe data de 30.iunie.2023, inclusiv, iar ultima zi de depunere a documentelor justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factură/filele din carnetul de comercializare) de valorificare a producției obținute, este 14.iulie.2023, inclusiv!

                                             Cuantumul ajutorului de minimis va fi în valoare de : 3000 euro /1000 mp beneficiar, iar sumele reprezentând ajutoare de minimis, se plătesc beneficiarilor, într-o singură tranșă, începând cu data de 15.august.2023 !!!


Proiect HG – Obervatorul Laptelui – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.307/2022 a laptelui și produselor lactate și a Ghidului de definiții și termeni folosiți în industria laptelui a fost publicat în DEZBATERE PUBLICĂ pe site-ul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

https://bit.ly/observatorul-laptelui

Astfel, se înființează OBSERVATORUL LAPTELUI și al produselor lactate la nivelul MADR, structură ce are ca obiective colectarea, prelucrarea, centralizarea datelor și informațiilor referitoare la piața laptelui și a produselor lactate, respectiv cele cu privire la exploatațiile de vaci de lapte, bivolițe, oi și capre, efectivele de animale, cantitățile de lapte, prețul laptelui crud materie primă, al laptelui comercializat și al produselor lactate, precum și al costurilor de producție.
Observatorul laptelui și al produselor lactate este organismul de legătură cu Observatorul pieței laptelui din Uniunea Europeană, în vederea implementării mecanismelor organizațiilor comune de piață, care constituie și gestionează baza de date a sectorului lapte și produse lactate, în vederea elaborării măsurilor de piață prin întocmirea lunară a rapoartelor punctuale și/sau generale.

actualizare 19.12.2022

COMUNICAT PRESA

Până la sfârșitul acestui an vor fi achitate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava ajutoarele financiare aferente mai multor programe guvernamentale, destinate fermierilor suceveni, după cum urmează:
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi,

 • 3 cereri eligibile pentru o suprafața de 1,80 ha in suma totala de 26.737,28 lei.
  Programul are în vedere susținerea producătorilor care cultivă cu usturoi o suprafață de minim 3000 mp, obțin o producție de minim 3 kg usturi/10 mp, valoarea maxim acordata fiind de 3000 euro/ha

COMUNICAT PRESA
Până la sfârșitul acestui an vor fi achitate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava ajutoarele financiare aferente mai multor programe guvernamentale, destinate fermierilor suceveni, după cum urmează:
Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, ciclul II

 • 25 cereri eligibile (9 cultivatori de tomate, 15 cultivatori de ardei gras și kapia, 1 cultivator ceapa verde)-suma totala de plata este de 123.687,50 lei.
  Programul se adresează producătorilor de tomate care cultivă minim 1000 mp tomate în spații protejate și obțin o producție de minim:
  a) 3000 kg/1000 mp pentru cultura de tomate;
  b) 2000 kg/1000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung-kapia;
  c) 4000 kg/1000 mp pentru cultura de castraveți;
  d) 1500 kg/1000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
  e) 10000 plante/1000 mp pentru cultura de salata;
  f) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de spanac;
  g) 100000 bulbi/plante/1000 mp pentru cultura de ceapă verde.
  Valoarea sprijinului este de maxim 1000 euro/1000 mp cultivați

COMUNICAT PRESA
Până la sfârșitul acestui an vor fi achitate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava ajutoarele financiare aferente mai multor programe guvernamentale, destinate fermierilor suceveni, după cum urmează: Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartofi de consum-

 • 97 cereri eligibile pentru o suprafata de 225,25 ha in suma totala de 222.885,51 lei.
  Programul prevede cultivarea unei suprafeţe de minimum 0,3 ha inclusiv, cartofi de consum, să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere. Valoarea sprijinului pentru anul 2022 a fost de 200 euro/ ha cultivat cu cartofi de consum

Până la sfârșitul acestui an vor fi achitate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava ajutoarele financiare aferente mai multor programe guvernamentale, destinate fermierilor suceveni, după cum urmează: Ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică

 • 21 cereri eligibile pentru o suprafața de 90,70 ha in suma totala de 33.529,25 lei.
  Valoarea sprijinului acordat a fost în valoare de 1500 lei/ha, proporțional cu procentul de calamitate

În cursul anului 2022, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava , a acordat sprijin financiar in vederea susținerii următoarelor programe: Programul de susținere a creșterii raselor Bazna și Mangalița-

 • o cerere de înscriere în program, cu un număr de 23 de scroafe eligibile la plată, în suma totală de 27.600 lei.
  Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an, la o greutate de minimum 8 kg/cap;

În cursul anului 2022, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava , a acordat sprijin financiar in vederea susținerii următoarelor programe: Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, CICLUL I

 • 11 cereri eligibile în suma totala de 163.267,50 lei.
  Programul prevede cultivarea unei suprafețe cumulate de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate având o producție de minim 3000 kg/1000 mp. Valoarea sprijinului este de 3000 euro/1000 mp

actualizare 13.12.2022

HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Dezbatere publica acte normative 2022-12-14 at 08.40.42

hg-tomate-2023

actualizare 08.12.2022

În Ședința Guvernului din 08 decembrie 2022 a fost aprobată Hotărârea ce modifică art. 8 din HG nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022.

Prin prezentul act normativ se suplimentează resursele financiare necesare achitării obligațiilor de plată către potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis înscriși în Program în ciclul II de producție cu 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, reprezentând echivalentul a 68.721.000 euro.

„Prin actul normativ aprobat astăzi suplimentăm bugetul alocat programului de susținere a producției de legume, venind în sprijinul fermierilor, astfel încât aceștia să poată produce în continuare pentru țară, să-și consolideze și să-și dezvolte fermele”, a declarat ministrul Petre DAEA.

Astfel, prin actul normativ aprobat astăzi se asigură efectuarea plăților pentru beneficiarii Programului din Ciclul II de producție, cu impact asupra continuării lucrărilor specifice în spații protejate pentru noile culturi.

Pentru Ciclul II de producție, valoarea maximă a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar este de 1.000 euro/cultură/1.000 mp.

https://www.madr.ro/comunicare/7923-a-fost-suplimentat-bugetul-destinat-programului-de-sustinere-a-productiei-de-legume-in-spatii-protejate-pentru-anul-2022.html

actualizare 07.12.2022

HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului Național Strategic al României pentru perioada 2023 – 2027, cofinanţate din Fondul European de Garantare Agricolă şi de la bugetul de stat.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-stabilire-cadru-genral-implementare-interventii-vegetal-zootehnic-PNS-2023-2027

HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Național Strategic 2023-2027.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: pndr@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-stabilire-cadru-general-de-implementare-interventii-curpinse-in-PNS-2023-2027

Anexa-interventii-PNS (1)

actualizare 05.12.2022

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OUG-modificare-completare-OUG-157-2022

actualizare 28.11.2022 (2)

ORDIN pentru aprobarea modelelor rapoartelor de clasificare a carcaselor de bovine și porcine,a modelelor rapoartelor de inspecţie privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine și porcine,a modelelor rapoartelor de inspecţie privind raportarea preţurilor carcaselor de bovine și porcine, precum şi a modelelor de note de control pentru verificarea agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenţi
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: paula.barbut@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-aprobare-rap-clasificare-si-inspectie

Fonduri europene în valoare de 391,4 milioane euro pentru instrumente de gestionare a riscurilor din agricultură

Fenomenele meteorologice extreme din ultima perioadă afectează din ce în ce mai mult producătorii agricoli, determinând pierderi de recoltă, cu impact major asupra eficienței economice a fermelor și a securității alimentare.

Astfel, în anul 2022 fenomenul de secetă extremă a afectat peste un milion de hectare, conducând la pierderi însemnate de producție și determinând un efort bugetar de peste 365 milioane lei, necesar pentru compensarea pierderilor înregistrate de fermieri numai pentru culturile înființate în toamna anului 2021.

Aceste fenomene au devenit în ultima perioadă tot mai problematice, astfel încât se impune crearea unui mecanism care să permită fermierilor predictibilitate în recuperarea cheltuielilor efectuate în cazul culturilor calamitate. Necesitatea mecanismului a fost determinată și de faptul că valoarea despăgubirilor cuvenite fermierilor care s-au confruntat cu aceste fenomene nu poate fi prognozată și prevăzută în bugetul de stat.

Ca urmare, MADR a prevăzut în PNS 2023-2027 două forme de sprijin în sumă totală de 391,4 milioane euro, astfel:

A. 24,1 milioane euro, sprijin acordat fermierilor pentru acoperirea unui procent din primele de asigurare a culturilor

B. 367,3 milioane euro, sprijin acordat fermierilor afectați de pierderile de producție, ca urmare a fenomenelor climatice nefavorabile, constituit din:

Un procent de 3% pe fiecare an din plățile directe cuvenite în perioada 2023-2027 de până la 293,5 milioane euro
Contribuția din FEADR în sumă de 62,4 milioane euro
Contribuția de la bugetul național în sumă de 11,5 milioane euro.
Această formă de sprijin vizează implementarea măsurii ”Instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole” din cadrul PNS și degrevarea bugetului de stat de viitoare obligații financiare către fermieri, rezultate în cazul apariției fenomenelor de calamitare a culturilor agricole.

”În acest scop, am emis un ORDIN de ministru pentru constituirea grupului tehnic de lucru care va pune bazele funcționării acestui mecanism de gestionare a riscurilor din agricultură. Prin această intervenție avem în vedere susținerea unor venituri sigure ale fermierilor și reziliența sectorului agricol, pentru a crește securitatea alimentară pe termen lung, asigurând în același timp sustenabilitatea economică a producției agricole”, a afirmat Petre DAEA.

Pentru elaborarea cadrului normativ de implementare, în perioada următoare vor avea loc la nivelul MADR consultări cu asociațiile de fermieri.

actualizare 28.11.2022 (1)

Amenzi usturătoare pentru comercianții de fertilizanți care nu își înregistrează activitatea la DAJ! Termen limita de înscriere: 07.12.2022. Înscrierea este GRATUITĂ! Persoana de contact: Sergiu Buhaianu, tel.: 0742/372.750, email: sergiu_buhaianu@yahoo.com

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a susținut astăzi o conferință de presă, alături de premierul Nicolae-Ionel Ciucă, în cadrul căreia a anunțat lansarea campaniei naționale de împădurire, prin Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Evenimentul a avut loc la Palatul Victoria.

Măsura de investiții din PNRR – Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri – are un buget de 730 milioane de euro și vizează realizarea a 56 000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice. Totodată, vor fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creștere a suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

„Avem, prin componenta C2 din PNRR, Păduri și protecția biodiversității, un buget total de 1,173 miliarde de euro, și ambiția noastră, a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este să creștem suprafața împădurită cu acești bani. Avem nevoie de păduri, ele sunt cele mai reziliente la efectele schimbărilor climatice și cel mai STABIL element în INSTABILITATEA provocată de schimbările climatice. Pădurea este, fără doar și poate, organismul care poate lupta cel mai bine cu aceste manifestări ale vremii și contribuie la reglarea climei. În această toamnă am adoptat Strategia Forestieră Națională care stabilește norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire, păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice. Totodată, proprietarii de păduri și terenuri sunt încurajați și stimulați acum pentru ca suprafețele pe care le dețin să fie conservate și valorificate la adevăratul lor potential, iar până acum nu aveam o legislație care să impulsioneze creșterea suprafeței pădurilor din țara noastră. Aceștia primesc 456 de euro/an/ha timp de 20 de ani pentru transformarea acestor terenuri în păduri. Prima de sechestrare forestieră este o măsură prin care stimulăm transformarea cât mai multor terenuri din România în viitoare păduri”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” are o valoare totală estimată de 500 de milioane de euro și vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

„Nu am ales întâmplător această zi, astăzi Guvernul împlinește un an de când și-a asumat mandatul și este un moment în care lansăm un program care vizează viitorul protejării mediului natural din țara noastră și oferă speranță pentru generațiile viitoare că vor trăi într-un mediu mai puțin poluat, într-un mediu mai curat, într-un mediu care biodiversitatea va fi mai bine consolidată și dezvoltată. Totodată, sperăm ca acele județe deficitare în păduri, mai ales în sudul și estul țării, prin implementarea acestor programe, să își crească suprafața împădurită. La un an de la preluarea mandatului, vreau să mulțumesc, în primul rând, cetățenilor, că ne-au investit cu încredere, pentru că au avut răbdare cu noi într-un an atât de dificil și, de asemenea, vreau să le mulțumesc membrilor cabinetului și tuturor reprezentanților instituțiilor guvernamentale care au cooperat, care au muncit împreună astfel încât programul de guvernare să poată fi implementat”, a subliniat Nicolae-Ionel Ciucă, premierul României.

În funcție de tipul de planțație, proprietarii de terenuri pot primi sume diferite pentru înființarea noilor plantații. De exemplu, pentru plantația de stejar, suma totală este 19.647 euro pe hectar fără TVA, din care 6379 euro fără TVA pentru înființare, iar pentru întreținere se acordă anual (până la 6 ani) câte o sumă. În ceea ce privește plantația de salcâm, suma totală este 10.620 euro pe hectar, fără TVA, din care vor primi 5060 euro fără TVA pentru înființare, iar întreținerea este de 3 ani.

La deal se poate planta stejar, iar proprietarii pot primi 14 900 euro pe hectar, iar pentru înființarea acestui tip de plantație, se acordă 3.831 euro fără TVA. Proprietarii de terenuri din zonele de munte primesc, pentru plantații de molid, fag, brad, o sumă totală de 9.658 euro pe hectar fără TVA. Pentru înființare se acordă 3.987 fără TVA pe hectar.

Pentru înființarea de perdele forestiere, suprafața minimă admisă este de 0,1 ha. Dacă terenul pretabil pentru crearea acestor perdele se află în zona de câmpie proprietarii pot înființa plantație de stejar și primesc 17.434 euro fără TVA, pe hectar. În cazul salcâmului, suma oferită este de 10.552 fără TVA pe hectar. În cazul perdelelor forestiere înființate cu puieți de stejar în zonele de deal, suma încasată de proprietarii de terenuri este de 16.542 fără TVA pe hectar.

Terenul pretabil pentru împădurire reprezintă suprafața de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită conform proiectului tehnic întocmit special în acest scop

Întreg procesul se va desfășura printr-un program informatic gestionat de MMAP și gărzile forestiere din teritoriu, asemănător programului informatic APIA. Sesiunea de finanțare a început astăzi, la ora 12.00.

În ceea ce privește investițiile în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri, bugetul de 730 milioane de euro este repartizat astfel:

● 500 de milioane de euro -„Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”;
● 100 de milioane de euro – „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”;

● 5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis – Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 și până la data aprobării schemei de ajutor de stat;
● 95 de milioane de euro – Înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații conform Legii nr.289/2002 și pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010;
● 30 de milioane de euro – pentru păduri urbane.

Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR – Păduri și biodiversitate – este de 1,173 de miliarde de euro.

WhatsApp Video 2022-11-29 at 12.51.52

actualizare 24.11.2022

H O T Ă R Â R E privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-stabilire-data-aplicare-prevederi-HG-1179-2014-instituire-schema-ajutor-de-stat-sectoru-crestere-animale

Folosirea substanțelor chimice foarte periculoase reglementată strict pentru protecția populației

Pentru corecta informare a tuturor fermierilor, precum și a opiniei publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele clarificări în ceea ce privește art. 65 (I) ”Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la I la 5 ani, fapta de a comercializa, deţine sau de a utiliza produse de protecţie a plantelor pentru uz profesional de către persoane neautorizate”, din proiectul de OUG privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României, postată în transparență decizională pe site-ul instituției, în data de 22 noiembrie 2022:

Pentru utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice foarte periculoase ce pot duce la pierderi de vieți omenești, situație reglementată deja strict de către legislația în vigoare, se introduc sancțiuni mai aspre în scopul protejării populației și implicit a fermierilor, în acord cu legislația europeană în vigoare.

Astfel, se prevede clar în legislație că substanțele folosite la dezinsecția și deratizarea spațiilor de depozitare a cerealelor sunt utilizate NUMAI pentru UZ PROFESIONAL, de către personal instruit temeinic pentru a nu pune în pericol sănătatea și viața populației.

‼ PRECIZĂRI referitoare la proiectul care reglementează activitățile desfășurate cu produse de protecție a plantelor 👉 https://bit.ly/detalii-OUG-produse-protectie-a-plantelor

INFORMARE DE PRESĂ

MADR informează că sprijinul pentru creșterea animalelor se acordă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei și ale HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

MADR a inițiat un proiect de HG, postat în transparență decizională în data de 24 noiembrie 2022, prin care Schema de ajutor de stat se poate prelungi cu încă 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2023, cu valorile cuantumurilor reglementate în prezent aferente perioadei menționate anterior, potrivit prevederilor Regulamentului menționat.

Prin acest proiect de HG se oferă posibilitatea de a completa cererea inițială doar pentru jumătate de an în vederea continuării activității de ameliorare până la adoptarea noii legislații UE.

HG 1179/2014 reglementează schema de ajutor de stat, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Cererile inițiale de solicitare a ajutoarelor de stat se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

Facem precizarea că legislația Uniunii Europene în acest domeniu pentru perioada 2023 – 2027 este în curs de elaborare, iar după adoptarea acesteia se va iniția legislația națională și se va notifica la Comisia Europeană noua schemă de ajutor de stat.

actualizare 22.11.2022

Ordonanţă de urgenţă privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: ionelia.gheorghita@anfdf.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

oug-fabricare-reambalare-import-comercializare-produse-protectie-a-platelor

actualizare 20.11.2022

ord.de-urg. nr.154-2022 priv.instit. unei scheme de ajut. de stat pt. sprij. operat. din ind. de fabric. a prod..de.morarit.a.uleiurilor si grasimilor

ord.de urg. nr-157-2022 pt. instit. unei scheme de ajut. de stat sub forma de grant acord. prod. agric. care au infiin. cult. in toamna an 2021 ce-au-fost-afect

actualizare 18.11.2022

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-Prog-legume-spatii-protejate-2022

actualizare 07.11.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea Programului naţional de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigaţii și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării. persoană de contact: Elena Filip, e-mail: elena.filip@madr.ro, director al Direcțíei Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-modif-PNI-aprobat-793-2016

O R D I N privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor

ordin-stabilire-tarife-seminte-material-saditor


Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: carmenmitrea.lccs@yahoo.com .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-OUG-schema-de-ajutor-sector-bovin-2022

actualizare 28.10.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1¹) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-program-scoli-2022-2023

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-suplimentare-usturoi-2022

Casa Unirea își extinde portofoliul de parteneri din domeniul retail

Casa Română de Comerț Agroalimentar Unirea | Facebook

Strada Petricani, nr. 9A, Corp B, parter, sectorul 2,
+40 769 226 310
contact@casa-unirea.ro

Casa de Comerț Agroalimentar Unirea continuă livrările de legume preluate de la producătorii români.

Vineri, 28 octombrie 2022, Casa de Comerț Unirea a realizat o altă livrare de legume de la legumicultorii români către magazinele METRO Cash & Carry. Astfel, au fost preluate 13 tone de varză albă și roșie de la producătorii autohtoni și au fost livrate direct în depozitul retailerului menționat pentru a fi introduse în circuitul comercial. Livrările de produse agroalimentare se vor continua.

În vederea creării unui mecanism comercial funcțional, reprezentanții Casei de Comerț Agroalimentar Unirea continuă negocierile și cu alte lanțuri de magazine din România pentru a încheia contracte de colaborare, în beneficiul tuturor părților implicate.

actualizare 24.10.2022

Ghidurile solicitanților – Agentia Nationala a Zonei Montane (gov.ro)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția Națională a Zonei Montane(ANZM), acordă finanțare pentru realizarea de investiții în producția românească!
Cele trei programe de sprijin lansate se adresează locuitorilor din zona montană pentru înființarea de:
centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană;
centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană;
stâne montane.
Suma alocată programelor este de aproximativ 220 de milioane de lei din bugetul național, iar valoarea proiectelor diferă în funcție de tipul de investiție care se realizează.
Toți cei interesați trebuie să știe că principiul după care funcționează accesarea programelor este “primul venit – primul servit”, din acest motiv MADR încurajează rapiditatea în depunerea proiectelor. Cele trei programe de investiții se vor derula până la sfârșitul anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023.
Proiectele se depun accesând site-ul www.azm.gov.ro, iar ghidurile solicitanților se găsesc aici: https://azm.gov.ro/ghidurile-solicitantilor/.
Precizăm că sesiunea de depunere se va închide în data de 21.11.2022, ora 23:59.
Crescătorii de animale pot accesa programul pentru stâne montane și centre de colectare lapte, iar producătorii agricoli pot accesa programul pentru centre de prelucrare lapte și centre de prelucrare fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale/aromatice. În cazul investițiilor pentru înființarea de centre de colectare fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale/aromatice beneficiari eligibili sunt doar producătorii de fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale/aromatice.
Crescătorii de animale și producătorii agricoli pot lua finanțare pentru a înființa un centru de colectare, iar statul oferă o finanțare nerambursabilă ce poate ajunge la o intensitate de 90% din valoarea totală maximă eligibilă, iar pentru cei care doresc să înființeze o stână montană sau un centru integrat de colectare-prelucrare, intensitatea finanțării este de 50%.
Principala condiție de eligibilitate este ca investiția să fie realizată în zona montană de către solicitanți care desfășoară activități în domeniul agricol și/sau industrie alimentară, iar în funcție de programul accesat există și condiții specifice.
Scopul programelor vizează pe de-o parte stimularea investițiilor cu capital românesc, ceea ce conduce la crearea de locuri de muncă și menținerea populației active în zona montană și, pe de altă parte, susținerea producătorilor autohtoni pentru a oferi consumatorilor produse de calitate.
Mai multe informații despre Programe se regăsesc pe pagina de internet a Agenției Naționale a Zonei Montane, www.azm.gov.ro, în secțiunea Programe de investiții.

actualizare 17.10.2022

Sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană  … În Ședința Guvernului din 12 octombrie 2022 au fost adoptate trei Hotărâri prin care se creează cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană. Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control în cadrul următoarelor programe de investiții ce vizează:

 1. Înființarea stânelor montane
 2. Înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui din zona montană
 3. Înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

”Prin aprobarea în Guvern a unui pachet de trei acte normative operaționalizăm Programul de susținere a zonei montane și demarăm ajutorul atât de așteptat de cei care se îngrijesc de generații să valorifice potențialul fantastic de dezvoltare al muntelui. Punem la dispoziția fermierilor și producătorilor un total de aproape 220 de milioane de lei pentru înființarea de stâne, centre de colectare lapte sau de prelucrare a laptelui, precum și centre de colectare fructe de pădure și ciuperci ori plante medicinale și aromatice, pe scurt, investim în producția românească pentru a oferi țării cât mai multe produse de calitate, iar oamenilor care locuiesc în zona montană locuri de muncă și oportunități de dezvoltare a afacerilor”, a declarat ministrul Petre Daea.

Cele trei programe de investiții se vor derula până la sfârșitul anului 2022, plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenția Națională a Zonei Montane, aflată în subordinea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane

Bugetul alocat pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei.

Beneficiari ai Programului de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie crescători de animale;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a

Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de  aprobarea Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

Bugetul alocat schemei este de 92.000.000 lei.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.

Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să își desfășoare activitatea în zona montană;

b) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

c) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

actualizare 12.10.2022

Modificări aduse legislației privind comercializarea produselor fertilizante – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

În atenția operatorilor economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante.
În data de 8 septembrie 2022 s-a publicat in Monitorul Oficial ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 7 septembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte și al îngrăşămintelor.
Link: MADR
https://www.madr.ro/comunicare/7729-modificari-aduse-legislatiei-privind-comercializarea-produselor-fertilizante.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, adoptarea măsurilor legislative prevăzute în actul normativ va contribui la comercializarea produselor fertilizante pe teritoriul României în acord cu noua legislație europeană în vigoare.
Măsurile propuse vor asigura, de asemenea, trasabilitatea produselor fertilizante comercializate în România și, totodată, vor proteja producătorii agricoli în vederea folosirii de produse de calitate și cu eficiență maximă pentru utilizarea în agricultură.
Prin actul normativ adoptat se reglementează regimul juridic al următoarelor categorii de produse fertilizante:

 • care nu dețin marcaj CE;
 • care dețin marcaj CE;
 • testate și autorizate în spațiul Uniunii Europene;
 • autorizate în condițiile pedoclimatice din România;
 • îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți utilizați în agricultura ecologică.

De asemenea, se stabilesc obligațiile operatorilor economici, ale direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv ale structurii cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul MADR pentru activitatea de supraveghere a pieței și controlul produselor fertilizante.
Totodată, Ordonanța stabilește sistemul de contravenții și sancțiuni în domeniul produselor fertilizante.
Actul normativ prevede dispoziții tranzitorii pentru produsele fertilizante autorizate și în curs de autorizare în baza actualului cadru național de reglementare în domeniu.
Ordonanța reglementează și modalitatea de recunoaștere reciprocă a produselor fertilizante testate în alte state membre UE și asigură cadrul legal referitor la introducerea în țară a acestora.
………….
Conform ART. 21
(1) Operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante şi care sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia să se înregistreze la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor fertilizante, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante şi care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ulterior datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia să se înregistreze la DAJ pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor fertilizante, în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
(3) În vederea înregistrării la DAJ, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi (2) depun o cerere însoţită de copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Conform articolului ART. 23 puctul d) din Ordonanta de Urgenta, neînregistrarea la DAJ, prevăzută la art. 21, se sancţionează cu amendă de la 20.000 de lei la 30.000 de lei.

ordonanta-de-urgenta-nr-121-2022-privind-stabilirea-unor-masuri-de-punere-la-dispozitie-pe-piata-a-unor-produse-fertilizante-si-pentru-modificarea-legii-nr-232-2010-privind-regimul-de-import-al-mostre.pdf – Google Drive

Avem noutăți pentru locuitorii din zona montană
În Ședința de Guvern de astăzi au fost adoptate trei Hotărâri prin care se creează cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană.
Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control în cadrul următoarelor programe de investiții ce vizează:

 1. Înființarea stânelor montane
  Bugetul alocat pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei
 2. Înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
  Bugetul alocat schemei este de 92.000.000 lei.
  Înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
  Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei
  Mai multe detalii aici:

https://madr.ro/comunicare/7801-pachet-de-sprijin-pentru-zona-montana.html?fbclid=IwAR2YweD9TBrjLGYLlqw-jViunP5T4v35PGgnGesZl97GcePtOeZdNF_hgAI

actualizare 11.10.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: mihaela.iordache@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-rof-MADR

actualizare 10.10.2022

L E G E pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind decontarea cotizațiilor de membru a organizațiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar la organizațiile componente ale grupurilor de dialog civil pe agricultură ale Comisiei Europene.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: florentin.voinea@madr.ro

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

https://drive.google.com/file/d/1b7x0Ey2yXDP2HvWrbwNvmgIWYVAM7W_7/view?usp=sharing

Guvernul a aprobat în ședința Guvernului din data de 5 octombrie 2022 o Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și al plăţii pentru tinerii fermieri.

Prezentul act normativ aprobă acordarea în avans a plăților în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal, începând cu data de 16 octombrie 2022, într-un procent de maximum 70%. Peste 800.000 fermieri vor putea beneficia de aceste forme de sprijin.

”Am avut în vedere, încă de la preluarea mandatului de ministru, să solicit Comisiei Europene acordarea avansului din subvențiile la hectar într-un procent mai mare de 50%. Fermierii s-au confruntat cu un an agricol atipic, motiv pentru care am facut toate demersurile necesare, astfel încât să venim în sprijinul lor. Oficialii europeni au decis că statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe pentru anul de cerere 2022”, a afirmat ministrul Petre DAEA.

Cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal sunt:

schema de plată unică pe suprafaţă (96,2796 euro/ha),

plata redistributivă pentru intervalele între 1 ha și 5 ha, inclusiv (5 euro/ha) și peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv (48,7184 euro/ha),

plata pentru înverzire (58,5308 euro/ha) și,

plata pentru tinerii fermieri (48,1398 euro/ha).

Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal, ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Plata în avans se va acorda începând cu data de 16 octombrie 2022.

Sesiune nouă de depunere a cererilor de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție prevăzută la art. 9 din Legea nr. 195/2018 cu modificarile si completarile ulterioare si in Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzută la art. 8 din Legea nr. 227/2018, cu modificările şi completările ulterioare, între data intrării în vigoare a OMADR nr.300/2022 şi 21 octombrie 2022.

actualizare 29.09.2022

ORDIN privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării Programului pentru școli al României aferente perioadei 2017-2022 şi a obligaţiilor evaluatorului.


Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-stabilire-indicatori-evaluare-Program-pentru-scoli

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente sub-măsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).


Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: leader@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-aprobare-ROF-selectie-proiecte-19.1

Sărbătorim „Ziua Națională a produselor agroalimentare românești” prin târguri și evenimente organizate la nivel național

https://www.facebook.com/daj.sv/posts/406267161691375

actualizare 28.09.2022

ORDIN pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale ” Casa Română de Comerț Agroalimentar –UNIREA ” S.A.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: carmen.barbulescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

proiect_ORDIN_CASA_UNIREA_2022

Anexa_1_BVC_2022

actualizare 27.09.2022

ORDIN privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 08 – ,,Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, sub-măsura 8.1 – ,,Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: spd@afir.info.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-anexe-sanctiuni-m8.1

STOP RISIPA ALIMENTARĂ !

STOP RISIPA ALIMENTARA Video 2022-09-27 at 14.14.40

29 septembrie ca Zi internațională de conștientizare asupra risipei alimentare

Poster – Planeta

tips flyer

Câteva sfaturi utile pentru prevenirea risipei alimentare!

Nu uita că pe 29 septembrie este Ziua Internațională de conștientizare asupra Risipei Alimentare, iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale îndeamnă instituțiile/organizațiile să organizeze acțiuni de informare în cadrul companiilor, tinerele generații fiind cele care au nevoie cel mai mult de aceste informații și care pot contribui la schimbarea în bine.

Hai și tu alături de noi în campania de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente. ” Și tu poți proteja planeta ! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente „.

Documente informative (afise, pliante, flyere) folosite în această campanie, pot fi descărcate pentru a fi listate, accesând următorul link: https://we.tl/t-JPulAOczCR

Ministrul agriculturii, Petre DAEA, încurajează crescătorii de animale să continue această îndeletnicire care face parte din tradiția poporului român.

Pentru menținerea unui șeptel de animale care să valorifice resursele naturale de care dispunem, Guvernul a venit în sprijinul crescătorilor de animale cu subvenții consistente, acordate la timp. Iar acum, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor din sectorul zootehnic, la solicitarea MADR, Comisia Europeană a aprobat, în premieră, avansul în procent de 70%, începând cu data de 16 octombrie, astfel încât crescătorii de animale să facă față condițiilor vitrege, ca urmare a secetei, dar nu numai. Astfel, Guvernul a alocat suma de 185.483.810 euro, în ședința de săptămâna trecută, pentru crescătorii de animale pentru anul de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic. Din plafonul total pentru specia bovine (bivolițe de lapte, taurine de carne și vaci de lapte) vor fi alocați 114.129.810 euro.

Astăzi, la Bruxelles, în Consiliul de miniștri, România, prin vocea ministrului agriculturii, a susținut și va susține interesele fermierilor români, a crescătorilor de animale, de taurine și de vaci de lapte, care trebuie sa fie în centrul politicilor agricole din țara noastră sprijinite din fonduri europene, dar și din bugetul național.

Momentul dificil pe care îl traversează zootehnia poate fi depășit prin susținerea vacilor cu lapte, prin sprijinul cuplat (300 euro/cap de animal), prin ANT (105 euro/cap de animal), măsuri de bunăstare (100 euro/cap de animal), care se vor acorda în perioada următoare prin PNS. Acest subiect a fost abordat astăzi, în cadrul întrevederii pe care ministrul Petre DAEA a avut-o cu Janusz WOJCIECHOWSKI, comisarul european pe probleme de agricultură.

”Vaca de lapte constituie principala noastră sursă de lapte. Drumul spre abator este deschis și necesar pentru efectivele reformă, care și-au încheiat perioada de producție și reproducție, nu pentru animalele aflate în plină producție. Mecanismele de sprijin și sumele prevăzute în PNS, pentru perioada care urmează, susțin creșterea efectivelor de vaci de lapte pentru menținerea pe piață a celui mai valoros aliment. Să fim încrezători în posibilitățile noastre și să acționăm împreună pentru dezvoltarea acestui sector!”, a afirmat Petre DAEA, ministrul agriculturii.

S-au realizat multe și importante obiective de investiții în acest domeniu cu stricte conditii de biosecuritate, procesul de ameliorare ne-a adus la cel mai ridicat nivel de performanță comparabil cu cele mai bune rezultate existente în UE.

Interpretările momentului nu trebuie să ne abată de la drumul performanței și al eficienței pe care trebuie să-l continuăm pentru binele fermierilor și al consumatorilor români.

actualizare 26.09.2022

Anunţ important!

Conform OUG nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legi nr 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor, Art. 21, alin. (1)-(2), operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă produse fertilizante şi care sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au obligaţia de a se înregistra la direcţia pentru agricultură judeţeană pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, cu privire la comercializarea produselor, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei ordonanţe de urgenţă (08 septembrie 2022).

De asemenea, operatorii economici care pun la dispoziţie pe piaţă şi se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au obligaţia de a se înregistra la direcţia pentru agricultură judeţeană pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea.

Documente necesare înregistrării:

 • Cerere;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Documentele se depun la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava până la data de 07.12.2022.

legea-nr-232-2010-privind-regimul-de-import-al-mostrelor-de-ingrasaminte-si-al-ingrasamintelor

ordonanta-de-urgenta-nr-121-2022-privind-stabilirea-unor-masuri-de-punere-la-dispozitie-pe-piata-a-unor-produse-fertilizante-si-pentru-modificarea-legii-nr-232-2010-privind-regimul-de-import-al-mostre

actualizare 20.09.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea art.8 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1032/2022 privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-modif-1032-ajutoare-exceptionale-prod-agricoli-vegetal

actualizare 08.09.2022

HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și al plăţii pentru tinerii fermieri

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-aprobare-plati-directe-2022

HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Ghidul_Solicitantului_centre-lapte_varianta-consultativa-15.09.2022-1

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-program-lapte-zona-montana

HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

Ghidul Solicitantului centre colectare fructe de padure varianta consultativa 15.09.2022 – 2

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-program-prelucrare-fructe-de-padure

HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane

Ghidul_Solicitantului_Stane-montane_varianta-consultativa-15.09.2022-1-2

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-program-stane-montane

INFORMARE – Direcția pentru Agricultură Județeană SUCEAVA

Termenul de înscriere în aceste programe este până la data de 15 septembrie 2022 inclusiv.

În conformitate cu prevederile

Legii nr.195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproducție și a Ordinului MADR nr.239 din 16 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicare prevederilor Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, aprobate prin Ordinul Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.420/2019;

Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a

crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

Legea-nr-195-2018-privind-aprobarea-programului-de-sustinere-a-crescatorilor-de-suine-pentru-activitatea-de-reproductie

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, din 24.07.2019

Legea-nr-195-2018-privind-aprobarea-programului-de-sustinere-a-crescatorilor-de-suine-pentru-activitatea-de-reproductie

Legea nr.227 din 1 august 2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol și a Ordinului MADR nr.249 din 18 august 2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.463/2019;

1. Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere ı̂n sectorul avicol

Legea nr. 227 2018 privind aprob. Programului de susţinere pentru – sectorul avicol

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere ı̂n sectorul avicol, din 21.08.2019

normele-metodologice-pentru-aplicarea-prevederilor-legii-nr-227-2018

Norme de clarificare privind implementare a

Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și a Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

normele-metodologice-pentru-aplicarea-prevederilor-legii-nr-227-2018

actualizare 01.09.2022

Simplificarea cadrului legal destinat Programelor de sprijin pentru zona montană

În Ședința Guvernului din 01 septembrie 2022 a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. În vederea simplificării și a creșterii predictibilității procesului legislativ, trei ordonanțe de urgență au fost comasate într-un singur act normativ.

Astfel, se modifică cadrul legal care aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană.

Programele se vor derula până la finele anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane.

În urma aprobării acestui act normativ, se vor pune pe circuitul de avizare Hotărârile de Guvern subsecvente ce vor aplica prevederile legilor care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. Astfel, vor putea fi finanțate trei Programe de investiții pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei montane, respectiv:

Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu următoarele tipuri de investiții:

​- Investiţii în realizarea de centre de colectare a laptelui respectiv pentru colectarea și menținerea în condiții optime a cantităților de lapte colectate de la producători: capacitatea tancurilor de răcire a laptelui este de minimum 1500 litri, iar valoarea maximă eligibilă este de 500.000 lei.

​- Investiţii în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea şi păstrarea/depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui. Valoarea maximă eligibilă – 1.700.000 lei;

 • Investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui, respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare, cât și componenta de prelucrare a laptelui.Valoarea maximă eligibilă – 1.900.000 lei.

Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane:

​- Investiţii în realizarea de stâne montane în vederea prelucrării laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spaţiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 300.000 lei.

​Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromaticecu următoarele tipuri de investiții:

​- Investiţii în realizarea de centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură în zona montană, respectiv pentru colectarea, sortarea, spălarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură, cu valoare totală maximă eligibilă a proiectului de 600.000 lei.

​- Investiţii în realizarea de centre de colectare şiprelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montanăîn operațiuni pentru colectarea, sortarea, spălarea, prelucrarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, cu valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de 800.000 lei.

Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice, persoanele juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să își desfășoare activitatea în zona montană, să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, să nu fi primit sprijin similar prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție.

Cadrul legal în vederea efectuării plăților la subvenția pentru acciza la motorina utilizată în agricultură, pe trimestrul II al anului 2022, a fost creat.

“După cum v-am asigurat de fiecare dată, facem tot ce este posibil pentru ca sumele cuvenite să ajungă în cel mai scurt timp la fermierii noștri. Astfel, am elaborat ordinul de ministru pentru acordarea subvențiilor la acciza de motorină, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 867, din data de 2 septembrie 2022, la 24 de ore de la data publicării HG nr. 1.074 în Monitorul Oficial nr. 859, din 1 septembrie 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

Săptămana viitoare, funcționarii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură vor demara operațiunile necesare în vederea alocării sumelor pentru plata accizei la motorina utilizată în agricultură, pe trimestrul II al anului 2022.

actualizare 29.08.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro , persoană de contact Gheorghe Ștefan, director general DGP AMPOPAM.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-modif-HG-347-2016-cadru-general-FEPAM-update-25.08.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat.difff@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-compl-norme-legea-17

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2022.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-cuantum-plafoane-SCZ

actualizare 24.08.2022

10 pași pentru concesionarea prin licitație cu strigare la Agenție Domeniilor Statului

Agentia Domeniilor Statului (domeniilestatului.ro)

ORDIN privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.indalim@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-aprobare-norme-definire-otet-acid-acetic

actualizare 22.08.2022

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG_aprobare-prog-tomate-2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (12) și (9) ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-modif-HG-1174-2014-schema-ajutor-reducere-acciza-motorina-agricultura

actualizare 18.08.2022

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiurilor ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

oug-schema-ajutor-stat-operatori-cereale

ORDIN privind completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-norme-OM-46-din-2017

actualizare 16.08.2022

Hotărâre privind stabilirea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în sectorul de agricultură ecologică

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: florina.milescu@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-contraventii-ECO

actualizare 10.08.2022

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-OUG-modificare-acte-normative-programe-de-sprijin-zona-montana

MADR pune la dispoziția fermierilor un Ghid de bune practici agricole privind efectele schimbărilor climatice

La inițiativa ministrului Petre DAEA, o echipă formată din specialiști ai MADR și ai ASAS, coordonată de secretarul de stat Dragoș-Costin TELEHUZ, a elaborat un Ghid de bune practici agricole privind efectele generate de schimbările climatice.

Elaborarea ghidului a venit ca răspuns la provocările cu care se confruntă fermierii în contextul intensificării frecvenței fenomenului de secetă severă ce afectează tot mai mult sectorul agricol românesc. Seceta este un fenomen extrem cu efecte multiple, pe diverse planuri, cum ar fi producția agricolă și, implicit, securitatea alimentară, cea energetică, dar și transporturile fluviale ca urmare a modificărilor hidrologice semnificative, cu impact direct asupra distribuției resurselor de apă subterane și de suprafață.

„Schimbările climatice sunt o realitate, nu o ficțiune și de aceea trebuie să folosim toate mijloacele de care dispunem în așa fel încât nivelul producțiilor și valorificarea superioară a acestora să influențeze pozitiv sectorul economic al României. Trebuie să fim cumpătați cu resursele pe care le avem pentru a putea depăși cu bine greutățile momentului”, a declarat ministrul Petre DAEA. De asemenea, oficialul MADR a precizat că seceta este un fenomen care persistă și nu poate fi stâpânit doar cu apă, ci și cu tehnologii care implică lucrări corespunzătoare ale solului, precum și cultivarea unor soiuri rezistente la secetă. Ministrul își dorește ca prin acest ghid de bune practici, fermierii, mai ales cei tineri, să aibă un comportament conservativ și să utilizeze rațional apa din sol.

În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şișești”(ASAS) caută soluții de prevenire și atenuare a efectelor negative ale secetei, demers care începe cu prezentul ghid în care se regăsesc recomandări pentru îmbunătățirea practicilor agronomice în condiții de secetă.

Toate ideile care au stat la baza redactării acestui document fac trimitere la evoluția agriculturii românești, în sensul flexibilizării tehnicilor agricole, așa cum impun noile constrângeri de mediu și climă.

Ghidul poate fi consultat accesând următorul link:

https://www.madr.ro/ghid-de-bune-practici-agricole.html

A fost aprobat bugetul pentru Programul pentru școli al României

În Ședința Guvernului din 10 august 2022 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023.

  Ministrul Petre DAEA a afirmat că Programul pentru școli al României este menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase şi să încurajeze creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor. Acesta este construit în jurul a două componente: distribuția de fructe, legume proaspete, lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf, produse de panificație, precum și aplicarea unor măsuri educative aferente, cum ar fi:

vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri;
concursuri tematice, degustarea, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;
zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizare de materiale didactice/educative).
Distribuția săptămânală cuprinde două porții de fructe şi/sau legume, două porții de lapte, o porție de produse lactate şi cinci porţii de produse de panificaţie, repartizate după cum urmează: porţia de fructe şi/sau legume va fi însoţită de covrigi simpli şi/sau biscuiţi uscaţi, iar porţia de lapte şi cea de produse lactate va fi însoţită de corn sau baton.

Actul normativ aprobat în ședința de guvern reglementează următoarele:

Bugetul alocat implementării Programului pentru școli al României în anul școlar 2022-2023, în valoare de 562.850.883 lei, echivalentul a 113.730.224,89 euro, destinat unui număr de 1.885.225 copii din România. În acest an, printre beneficiarii Programului se va regăsi și un număr de 2.648 copii din Ucraina. Fondurile provin din următoarele surse:

 • ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 85.896.139 lei (17.356.262 euro), repartizat astfel:

6.900.318 euro pentru fructe şi legume;
10.455.944 euro pentru lapte și produse lactate;
– ajutor financiar național – 476.954.744 lei (96.373.963 euro).

Suma de 562.850.883 lei se va utiliza după cum urmează:

89.862.755 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 37.757.460 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
188.768.422 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 37.757.460 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
207.382.849 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, exclusiv de la bugetul de stat;
1.321.936,61 lei, pentru evaluarea programului.
Actualizarea limitelor valorilor zilnice, astfel:
porția de fructe și legume de la 0,60 lei la 0,70 lei;
porția de lapte și produse lactate de la 0,88 lei la 0,99 lei;
porția de produse de panificație de la 0,57 lei la 0,65 lei.
MADR a fundamentat, împreună cu Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR) și Institutul Național de Statistică (INS), actualizarea limitelor valorilor zilnice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, în funcție de rata inflației.

Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor, a limitei valorii zilnice/preşcolar/elev şi pe baza numărului de zile de distribuţie calculate în funcţie de structura anului şcolar aprobată de Ministerului Educației pentru anul şcolar 2022-2023.

Potrivit reglementărilor europene, până în luna martie 2023, România va transmite CE un raport de evaluare al programului derulat pentru perioada 2017-2022.

actualizare 08.08.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro , persoană de contact Gheorghe Ștefan, director general DGP AMPOPAM.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

hg-modif-HG-347-2016-cadru-general-FEPAM

actualizare 05.08.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1872/2005.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării. Persoană de contact: dna. Elena Filip – elena.filip@madr.ro, director al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-modificare-norme-metodologice-Legea-imbunatatirilor-funciare

actualizare 29.07.2022

hg-ajutoare-exceptionale-sectoarele-suin-avicol

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ORDIN pentru modificarea Anexei nr.2 a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Proiect-ordin-modificare-OMADR-194-2019

actualizare 28.07.2022

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:politici.indalim@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-reg-org-certificare-bauturi-spirtoase

actualizare 27.07.2022

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:secretariat@azm.gov.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

oug-modificare-Legea-333-2018

actualizare 26.07.2022

HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-ajutoare-excepționale-sectorul-vegetal

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1541/1219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulație a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:politici.indalim@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-modif-Ordin-1541 -2014

actualizare 21.07.2022

Ca urmare a secetei pedologice instalate în unele regiuni ale României, în baza prevederilor HG 557/august 2016, și ale Ordinului comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, la nivelul fiecărui județ este instituită procedura care stabilește modalitățile de constatare și înregistrare a pagubelor.

În baza procedurilor instituite, comisiile de constatare a suprafețelor calamitate și a gradului de afectare a culturilor, din care fac parte reprezentanți ai administrației publice locale, un reprezentat al APIA și un reprezentant al Direcției Agricole județene, evaluează la fața locului pagubele produse pentru fiecare cultură, pe baza solicitărilor transmise de cultivatorii/producătorii agricoli din zonele afectate autorităților locale.

Termenul de depunere a documentațiilor prin care s-a constatat gradul de afectare a culturilor de factorul de risc – secetă pedologică- este 30 august pentru culturile de toamnă (grâu și triticale), respectiv 15 decembrie pentru culturile prășitoare (porumb și floarea soarelui).

Facem precizarea că în prezent sunt prelucrate datele la culturile unde recoltatul s-a încheiat. Astfel, potrivit documentelor și comunicărilor transmise de prefecturi, suprafața afectată de factorul de risc – secetă pedologică- la culturile la care s-a încheiat recoltatul, respectiv grâu, este de aproximativ 16.000 hectare, cultivate în județele Brăila, Galați, Ialomița și Teleorman.

Procesul de constatare este în plină desfășurare și la culturile prășitoare (porumb și floarea soarelui), comisiile sunt în teren pentru a evalua și înregistra pagubele produse, urmând că acestea să fie comunicate periodic.

INFORMARE DE PRESĂ – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

actualizare 20.07.2022

Informare – autorizație temporară art. 53 Regulamentul CE nr. 1107 din 2009

descărcați de aici

informare-autorizatie-temporara-art.-53-Regulamentul-CE-nr.-1107-din-2009.pdf

actualizare 11.07.2022 – 2

AMBROZIA – PREZENTARE ȘI COMBATERE

Ambrozia-prezentare-combatere_.pdf

actualizare 11.07.2022 – 1

HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.


Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/07/hg-programul-in-scoli-2022-2023-1.pdf

actualizare 07.07.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.420/2019
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

In atenția,
FERMIERILOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA
Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial ORDINUL nr. 177/78/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.
În situatia in care va confruntati cu astfel de situatii, in vederea constatării pagubelor, utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pot depune înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.
În ceea ce priveşte procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, acestea se întocmesc de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în primăvara anului 2022.

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/07/Ordinul-nr.-177-78-2022-pt.-compl.-Regulam.priv_.gest_.sit_.de-urgenta.-1.pdf

actualizare 07.07.2022 – 1

În atentia,

FERMIERILOR DIN JUDEŢUL SUCEAVA

       Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial ORDINUL nr. 177/78/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.

În situatia in care va confruntati cu astfel de situatii, in vederea constatării pagubelor, utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pot depune înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

În ceea ce priveşte procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, acestea se întocmesc de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în primăvara anului 2022.

actualizare 28.06.2022

Către: … UAT-urile județului Suceava – Serviciul Urbanism

ADRESA-DAJ-SV-URBANISM.pdf

actualizare 24.06.2022

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării. Persoană de contact: dna. Elena Filip – elena.filip@madr.ro, director al Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar.

oug-modif-completare-legea-17.pdf

actualizare 23.06.2022

HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (9) al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei ” Scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură ”.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro

hg-ajutor-stat-motorina.pdfhg-ajutor-stat-motorina.pdf

actualizare 21.06.2022

💰 Sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi🥔
✅ Astfel, în Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof🥔 de consum”, în anul 2022.
💬 „Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României. Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”, a declarat ministrul Adrian Ionut Chesnoiu.
🗓 📋 🗓Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.
📌 Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

ANUNT-MINIMIS-CARTOF.pdf

HG-782-cartof.pdf

Anexa-nr.-2.pdf

Cerere-de-inscriere-in-Program.pdf

actualizare 17.06.2022

HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole „Horting” București din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”
În termen de 10 zile lucrătoare, cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ pe adresa de e-mail patrimoniu@madr.ro .

hg-valori-inventar-ICDIMPH-Horting.pdf

actualizare 08.06.2022

 

Perioada de valorificare a producției din Programul Tomata și termenul de depunere a documentelor au fost prelungite. În Ședința de Guvern din 8 iunie 2022, a fost aprobată prin HG, prelungirea perioadei de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata”. Astfel, noul termen este 1 iulie, în loc de 10 iunie, cum fusese prevăzut inițial.
De asemenea, prin acest act normativ se modifică și termenul pentru depunerea documentelor justificative pentru ciclul I de producție, acesta urmând a fi data de 30 august inclusiv, față de 30 iunie, cum era stabilit inițial.
„Temperaturile scăzute din primăvară au creat o serie de dificultăți legumicultorilor înscriși în Programul Tomata. Plantele și-au încetinit dezvoltarea, iar fermierii au fost nevoiți să investească mai mult în sistemele de încălzire, în condițiile unor costuri ridicate pentru energia electrică și gazele naturale. În urma dialogului cu fermierii, am luat decizia să prelungim termenul de valorificare pentru legumele în spații protejate, precum și perioada în care aceștia vor depune documentele justificative pentru primirea sprijinului”, a declarat ministrul Adrian CHESNOIU.
Direcțiile județene pentru agricultură vor centraliza documentele justificative pentru virarea sumelor destinate acestei forme de sprijin și vor transmite datele către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 15 septembrie 2022, față de 15 iulie 2022 inclusiv, cum era prevăzut inițial.

actualizare 30.05.2022

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 148 din 2022 pentru aprobarea Programului e susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/05/Hotarare-priv.modif_.-HG-148-din-2022-progr.-de-sust.-prod.legume-in-spatii-protejate.pdf

actualizare 25.05.2022

Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

Legea-nr-195-2018-privind-aprobarea-programului-de-sustinere-a-crescatorilor-de-suine-pentru-activitatea-de-reproductie.pdf

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, din 24.07.2019

Normele-met.-pt.-aplic.-prev.-legii-nr-195-2018-priv.-aprob.-progr.-de-sustinere-a-crescatorilor-de-suine-pt.-activ.-de-reprod.-din-24072019-1.pdf

actualizare 23.05.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.463/2019

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: daniela.birca@madr.ro, anne.niculescu@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

ordin-modif-completare-lege-227.2018.pdf

actualizare 17.05.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru a

ctivitatea de reproducţie aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele

din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/05/OM-norme-activitate-reproductie-suine.pdf

Noi informații privind granturile pentru capital de lucru în domeniul agroalimentar! 🇹🇩🇪🇺
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în dezbatere publică Proiectul de procedură implementare a măsurii M 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.
Consultă proiectul urmând acest link.

PROIECT DE PROCEDURĂ – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (gov.ro)

http://turism.gov.ro/web/2022/05/13/proiect-de-procedura/

Procedura de implementare aferentă măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: cabinet.moise@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

procedura-implementare-microgranturi (1).pdf – Google Drive

Legea irigațiilor 2022 a fost promulgată

  
Actul normativ prevede modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/ 2004 şi modificarea art. III alin. (1), (1 prim) şi (3) din Legea nr. 269/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/ 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/ 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.
… Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă vizează înlocuirea ”acordului scris al proprietarilor, întrucât sunt multe situaţii când investiţiile sunt îngreunate sau blocate din cauza faptului că proprietarii nu pot fi identificaţi”.
… În cazul în care contractele nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor şi/sau aceştia nu pot fi identificaţi, titularii autorizaţiilor vor publica o notificare privind intenţia de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, oraşului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află terenurile pe care urmează să fie executate lucrările, identificând aceste terenuri conform modalităţilor prevăzute Legea 138/2004. În acest caz, notificarea devine după 10 zile calendaristice titlul pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Legea-nr-138-2004-a-imbunatatirilor-funciare-nr-138-2004.pdf

Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

Legea-nr-269-2015-priv.-aprob.-ordonantei-de-urgenta-a-guv.-nr.4-2015-pentru-modif.-ord.-de-urgenta-a-guvernului-nr-82-2011-privind-unele-masuri-de-organizare-a-activitatii-de-im-.pdf

Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de ı̂mbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii ı̂mbunătăţirilor funciare nr. 138/2004.

Ord.-de-urg.-nr-4-2015-p.-modif.-si-complet.-ord.-de-urg.-a-guv.-nr-82-2011-priv.-unele-masuri-de-org.-a-activ.-de-imbunatatiri-funciare-precum-si-pentr.pdf

Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/05/ord.-de-urg.-nr.-82-2011-priv.-unele-masuri-de-org.-a-activ.-de-imbunatatiri-funciare.pdf

actualizare 09.05.2022

ORDIN privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OM-norme-activitate-reproductie-suine.pdf – Google Drive

actualizare 09.05.2022

Puteți consulta varianta CONSULTATIVĂ a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 9.1.
https://docs.google.com/…/1gjvGy0SsklIxqFjpC0d9…/edit…
Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 29.04.2022.
Transmite propunerile dumneavoastră pe adresa de e-mail: consultare@afir.info
………………………………………………..
Perioada aferentă consultării publice pentru Ghidul Solicitantului sM 4.1a a fost de 10 zile de la data publicării, respectiv de la
25.01.2022, și s-a încheiat.
https://docs.google.com/…/1gmZhd5iImCVlAjHz2a3F…/edit…
Vă sfătuim să vă elaborați proiectul urmărind prevederile din varianta finală a Ghidului solicitantului care va fi publicat din timp pe pagina oficială de internet a AFIR, în cadrul secțiunilor specifice.
Pentru orice alte neclarități privind accesarea finanțărilor nerambursabile oferite prin PNDR ne puteți scrie pe adresa: relatii.publice@ afir.info
Vă mulțumim pentru interesul aratat simplificării accesării fondurilor europene nerambursabile oferite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

actualizare 08.05.2022

actualizare 02.05.2022

Proiect OUG privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (gov.ro)

Actul normativ privind acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 300 de milioane de euro, pentru susținerea afacerilor din domeniul agriculturii și industriei alimentare, a intrat în procedura de transparență decizională și poate fi consultat accesând următorul link:

mfe.gov.ro/oug-dom-agroalimentar

Această schemă de ajutor, parte a Programului ”Sprijin pentru România”, este complementară alocării sumei de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care desfășoară activități economice în sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.

Acestea vor putea accesa microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile cu o valoare de 5000 euro sau granturi pentru capital de lucru pentru IMM-uri, acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri. Mai exact, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

OUG.pdf – Google Drivehttps://drive.google.com/file/d/14fSqH4OTHco1JA7z9p-JVdvd-nw8GiRN/view

NF OUG.pdf – Google Drive

Sâmbătă, 30 Aprilie 2022 09:00

actualizare 30 aprilie 2022

Ghidul_Solicitantului_sM_9.1_2022.pdf

Perioada aferentă consultării publice pentru Ghidul Solicitantului sM 9.1 este de 10 zile de la data publicării, respectiv de la 29 aprilie 2022

www.afir.info :: Documente supuse dezbaterii publice ::

actualizare 28.04.2022

Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava organizează cursul de instruire :

” IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTELOR ÎN CADRUL MĂSURII 10 – AGROMEDIU și CLIMĂ”

și

” MĂSURII 11 – AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ PNDR 2014 – 2020 ”

Cursuri-M10-M11.pdf

actualizare 26.04.2022

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-schema-minimis-SDL-POPAM-1.pdf

actualizare 22.04.2022

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: pescuit@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Ordin-schema-minimis-SDL-POPAM.pdf

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol

„Sprijinim crescătorii de animale prin acordarea unui ajutor de stat pentru a compensa şi a contracara o parte din pierderile pe care fermierii le-au înregistrat în ultimii doi ani, cauzate de restricțiile sanitare și perturbarea lanțurilor de aprovizionare. Prin acordarea acestui sprijin în valoare totală de aproape 454 de milioane de lei, complementar celorlalte programe de sprijin destinate sectorului zootehnic, oferim fermierilor ajutorul de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în condiții de normalitate” a declarat Adrian CHESNOIU, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Ajutorul de stat se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

MADR acordă peste 450 de milioane de lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

actualizare 19.04.2022

HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-HG-aprobare-ajutor-minimis-cartof-2022.pdf – Google Drive

actualizare 15.04.2022

Legea nr.81 din 11 aprilie 2022 privind practicile neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar

legea-nr-81-2022-privind-practicile-comerciale-neloiale-dintre-intreprinderi-in-cadrul-lantului-de-aprovizionare-agricol-si-alimentar.pdf – Google Drive

actualizare 14.04.2022

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unități subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: patrimoniu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-actualizare-inventar-OSPA-GJ-BC-DAJ-BZ-TR.pdf

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-SCV-2021.pdf

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

HG-struguri-de-masa.pdf

Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

program-de-actiune.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

ÎNDRUMAR – CUM SĂ EVITĂM ÎNCĂLCAREA
Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole?

brosura-program-de-actiune.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniți din surse agricole

CBPA-integral.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

Platforme individuale de depozitare a gunoiului de grajd

ghid_platforme_individuale_-_inpcp.pdf – 13.04.2022 – Google Drive

GHIDURI pentru facilitarea schimbului de cunoștințe în cadrul rețelelor de grupuri de discuții între fermieri

GHIDURI (apanoastra.ro)

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ AL – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

02._pnrr_naiana_milea_suceava_aprilie_2022f.pptx – Google Slides

“CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”
2002 – 2008 – 2023

01_prezentare_cipn_-_suceava_naiana_milea_aprilie_2022.pptx – Google Slides

Rețele de Transfer de Cunoștințe pentru gestionarea gunoiului de grajd

04.mihai_constantinescu_suceava_reele_de_transfer_de_cunostine_aprilie_2022.ppt – Google Slides

Noutăți aduse de Codul de Bune Practici Agricole și Programul de Acțiune

08._mihai_constantinescu_suceava_modificari_cod_si_program_12.04.2022_m.ppt – Google Slides

„Gunoiul de Grajd – Bunăstare pentru Fermieri”

05._andrei_alexandru_morosan_ojfir_suceava_prezentare_succinta_afir.pptx – Google Slides

RESPECTAREA  SMR1  – reguli simple pentru comunitatile locale de fermieri

06._prezentare_apia_bogdan_cimpeanu.doc – Google Docs

EVALUAREA CALITĂȚII APEI DIN SPAȚIUL HIDROGRAFIC SIRET …. Administrația Națională „APELE ROMÂNE”

07._anamaria_macsim_aba_siret_evaluarea_calitatii_apei_in_bh_siret (1).pptx – Google Slides

actualizare 12.04.2022

ORDIN comun pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanților, a factorilor de evaluare și a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse – fructe, legume, produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. (expunere publică din data de Luni, 11 Aprilie 2022 10:06)

Proiect-Ordin-comun-MADR-ANAP-aprobare-criterii-calificare-capcitate-ofertanti-Program-pentru-scoli.pdf

Ghid informativ privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori
Pentru a afla mai multe despre modificările apărute prin aprobarea Ordinului nr. 45 accesați

Ghid-inregistrare-activitati-operatori-agricultura-ecologica-17.03.2022.pdf

actualizare 05.04.2022

apăsați pe linkul de mai jos cu denumirea de ” Facebook ” pentru a viziona reportajul despre piața

volantă organizată în fața sediului Direcției pentru Agricultură Județene Suceava

Facebook

actualizare 24.03.2022

ORDIN pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Ordin-modif-completare-acte-normative-sector-vitivinicol.pdf

LEGE privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiect-Lege-fertilizanti-update-08.03.2022-1.pdf

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: georgeta.popescu@afir.info .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Anexa-OM-137-sanctiuni-sM15.1.pdf

OM-modificare-OMADR-137.pdf

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. – UPDATE 23.03.2022
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: anne.niculescu@madr.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OUG-schema-ajutor-de-stat-bovine-suine-avicol-update-23.03.2022.pdf

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în sectorul agricol și al industriei alimentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: politici.agricole@madr.ro.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

OUG-stocuri.pdf

ORDIN privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 7/2022, ediția I, cod DPD sv-SFEADRv/M8.
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: metodologie@apia.org.ro

omadr-gs-sm-8.1_1.pdf

actualizare 14.03.2022

ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare și raportare a prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, pentru specia bovine.

Ordin-norme-tehnice-clasificare-bovine.pdf

LEGE privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor

Proiect-Lege-fertilizanti-update-08.03.2022.pdf

actualizare 04.03.2022

Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic.
În Ședința Guvernului din 2 martie 2022, a fost adoptată Hotărârea prin care se aprobă plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021. Suma totală a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic este de 223.976.950 euro, în echivalent 1.108.125.958 lei și se asigură din bugetul MADR, pentru anul 2022. Beneficiari vor fi peste 810.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea ANT.

”Am majorat atât cuantumul sprijinului acordat fiecărui fermier, cât și bugetul destinat acestor măsuri. Pentru sectorul vegetal am prevăzut o alocare bugetară dublă față de anul trecut, peste 88 de milioane de euro, iar pentru zootehnie bugetul alocat este de 135 milioane de euro, o creștere de peste 6 ori față de anul trecut. Pentru că știu cât este de important pentru fermieri să primească la timp sprijinul oferit, anul acesta banii pentru această formă de sprijin ajung mai devreme în conturile beneficiarilor. Fermierii români au nevoie de stabilitate în activitatea lor, astfel încât să poată face investițiile necesare pentru a obține producții de calitate, la un nivel ridicat”, a declarat ministrul Adrian CHESNOIU.

Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal sunt în sumă totală de 88.562.700 euro și se repartizează astfel:

85.301.500 euro pentru culturile amplasate pe teren arabil;
5.500 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
1.656.200 euro pentru tutun;
84.000 euro pentru hamei;
1.515.500 euro pentru sfeclă de zahăr.
Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul zootehnic sunt în sumă de 135.414.250 euro și se repartizează astfel:

18.516.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;
77.839.917 euro pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;
39.057.417 euro pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.
Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/ la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile/efectivele eligibile pentru anul 2021, corespunzătoare fiecărui ANT.

Reamintim că plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021.

Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/comunicare/7372-sprijin-de-peste-1-miliard-de-lei-pentru-fermierii-din-sectoarele-vegetal-si-zootehnic.html

Sprijin de peste 1 miliard de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal şi zootehnic – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Continuă sprijinul pentru crescătorii de porci din rasele românești Bazna şi/sau Mangaliţa.
În Ședința Guvernului din 2 martie 2022 a fost adoptată Hotărârea prin care se aprobă valoarea totală a schemei de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”.

Astfel, pentru anul 2022, este alocată suma de 640.000 lei, care se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și care se încadrează în valoarea totală estimată pentru perioada 2020-2022, de 4 milioane lei.

Concret, valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an, la o greutate de minimum 8 kg/cap.

”Prin această formă de sprijin ne propunem încurajarea crescătorilor de animale de reproducție din rasele Bazna si/sau Mangalita, cu scopul creșterii efectivelor de scroafe de reproducție deținute de crescătorii de rase autohtone, și, implicit, creșterea producției de carne de porc din rasele românești. Sunt bine cunoscute calitățile pe care le are carnea provenită de la aceste rase, iar prin asigurarea necesarului de carne provenit de la rasele românești pentru sectorul de procesare, avem posibilitatea să aducem plus valoare produselor realizate de fermierii noștri”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian CHESNOIU.

Facem precizarea că valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciții financiare precedente, adică 2020, 2021 și 2022. Măsura de sprijin se derulează din anul 2020.

Continuă sprijinul pentru crescătorii de porci din rasele românești Bazna şi/sau Mangaliţa – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/comunicare/7371-continua-sprijinul-pentru-crescatorii-de-porci-din-rasele-romanesti-bazna-si-sau-mangalita.html

Planul Național Strategic a fost încărcat în sistemul electronic al Comisiei Europene

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că, în data de 28 februarie 2022, în urma finalizării procesului de transparență decizională, Planul Național Strategic a fost încărcat în sistemul electronic al Comisiei Europene, împreună cu toate documentele aferente. În perioada următoare, Comisia Europeană va evalua documentul și va putea adresa observații în termen de 3 luni de la data transmiterii.

Adrian CHESNOIU, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, a coordonat reuniunile constituite pentru elaborarea PNS, care s-au desfășurat pe parcursul ultimelor două luni. Liniile directoare ale Planului Național Strategic au fost stabilite în urma consultărilor extinse cu fermierii și cu reprezentanții organizațiilor din domeniul industriei alimentare, ai agriculturii și dezvoltării rurale.

Documente de programare – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documente-de-programare.html?fbclid=IwAR3DEPH77lCLhua9lkCS0anJ-aLvxDror0ah_DTvwdTc6ycRop_h_IlrzdI

Documente de programare – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documente-de-programare.html?fbclid=IwAR3DEPH77lCLhua9lkCS0anJ-aLvxDror0ah_DTvwdTc6ycRop_h_IlrzdI

PNS_2023-2027_vers-_1.0_sfc2021-2023RO06AFSP001.pdf (madr.ro)https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/PNS_2023-2027_vers-_1.0_sfc2021-2023RO06AFSP001.pdf

actualizare 25.02.2022

AFIR anunță prelungirea până la data de 31 martie 2022, ora 16.00, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol (submăsurile 16.4 și 16.4a) din cadrulPNDR 2020.
Valoarea sprijinului financiar, acordat pentru accesarea submăsurilor 16.4 și 16.4a este de 250.000 de euro. Costurile de funcționare a cooperării nu trebuie să depășească 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru fiecare proiect. Cuantumul sprijinului acordat prin aceste două linii de finanțare este 100% nerambursabil.
Depunerea cererilor de finanțare se realizează on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, conform prevederilor Ghidului solicitantului și anexelor aferente submăsurilor anterior menționate, disponibile pe site-ul AFIR.

actualizare 18.02.2022

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

Proiectul de HOTĂRÂRE privind modificarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar este în DEZBATERE PUBLICĂ pe site-ul MADR

Proiecte de acte normative – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.pdf

Fermierii horticultori din județul Suceava au participat astăzi, 17.02.2022, la o sesiune de prezentare pentru Programul de Legume în spații protejate și pentru Programul Usturoiul , la inițiativa conducerii Direcției pentru Agricultură Județeană SUCEAVA.
De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost prezent domnul prefect Gheorghe-Alexandru Moldovan, care a dezbătut cu fermierii din zona Rădășeni / Fălticeni situația pomicultorilor.
        Reamintim că, pentru Programul de Legume în spații protejate, termenul limită de înscriere era data de 1 martie, iar ulterior aprobării proiectului de modificare al HG-ului acesta va fi prelungit până la data de 1 aprilie 2022.
Pentru Programul Usturoiul , cererea de înscriere și documentele se depun până cel târziu la data de 16 mai inclusiv.

Din 16 februarie 2022, a început eliberarea de adeverințe pentru solicitanții schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022
Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cererea inițială de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferentă anului 2022.
Prin adeverință se confirmă valoarea de 70% din cuantumul ajutorului determinat aferent cererii inițiale anuale. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită solicitantului.
Până în prezent, APIA a încheiat Convenții cu următoarele instituții bancare și nebancare, respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM):
1️⃣ APIA – BCR Social Finance IFN SA;
2️⃣ APIA – BRD – FGCR;
3️⃣ APIA – CEC Bank – FGCR/ FNGCIMM;
4️⃣ APIA – Creditcoop – FGCR;
5️⃣ APIA – Intesa SanPaolo -FGCR;
6️⃣ APIA – OTP – FGCR/ FNGCIMM;
7️⃣ APIA – Raiffeisen Bank – FGCR;
8️⃣ APIA – Patria Bank – FGCR;
9️⃣ APIA – Techcventures – FGCR;
APIA – Banca Transilvania – FGCR.
✅ Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare, respectiv FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

actualizare 11.02.2022

MADR a postat proiectul privind Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) în dezbatere publică

MADR a postat proiectul privind Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) în dezbatere publică – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

hg-aprobare-plafoane-ANT-2021.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală şi a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE-4.pdf

actualizare 03.02.2022

PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 a fost postat pe site-ul MADR

https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/Program-National-de-Dezvoltare-Rurala-2014-2020-v14.pdf

Calendarul de lansări sesiuni de depunere proiecte prin PNDR 2020 a fost ACTUALIZAT pentru anul 2022 !


PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HGANEXE.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Proiectul poate fi consultat la adresa: 

HGANEXE-1.pdf (gov.ro)


DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ ” versiunea 14 ”
Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR
Consultare publică Ghidul solicitantului Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor”

Pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/02/ghid-M14-pachetA-consultare-publica.pdf

Consultare publică  Ghidul solicitantului Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor”     

Pachetul b)  – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/02/ghid-M14-pachetB-consultare-publica.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 Privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată in agricultură
Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/HG.pdf

actualizare 24.01.2022

Astazi, pe 24 ianuarie, celebram Unirea Principatelor Romane | Facebook

actualizare 21.01.2022

NOUA LEGE A COOPERATIVELOR, ȚĂRANII SUNT SCUTIȚI DE PLATA UNOR IMPOZITE

ȘI POT ACCESA BANI DIN FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE

accesați video de mai jos 

Video-2022-01-20-at-15.39.30.mp4

Sursa : știrile ProTV

Legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004-1.pdf

Legea -nr-6-20221B.-pentru-modificarea-art-3-alin-3-din-legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004.pdf

actualizare 20.01.2022

RISIPA ALIMENTARA – VEZI VIDEO MAI JOS

Video-2022-01-20-at-09.39.04.mp4

 

actualizare 14.01.2022

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 14 octombrie 2021 –14 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020(PNDR 2020).

actualizare 13.01.2022

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 20 2 1 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR)

Anunt_CerereProiecte_sM4.2_2021_sesiune_prelungit-final.pdf

Legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004-1.pdf

Legea -nr-6-20221B.-pentru-modificarea-art-3-alin-3-din-legea-cooperatiei-agricole-nr-566-2004.pdf

actualizare 06.01.2022

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/01/2.-HG-usturoi.pdf

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/01/4.-HG-tomate.pdf

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/01/6.-ordonanta-management-produse-fertilizante-2.pdf

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/01/7.-Anunt_CerereProiecte_sM16.4_S01_2021_prelungire_II-…-02.01.2021.pdf

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2022/01/8.-04.01.2021.pdf

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” din Programul Național de Dezvoltare

Ghid sintetic sM 4.2 – final (afir.info)

Ghidul_Solicitantului_sM_4.2_2021.pdf

Ghidul_solicitantului_sM_5.1_privati_-_sesiune_2021.pdf

Modificari-Program-si-Cod-bune-practici-agricole.pdf

actualizare 07.09.2021

http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2021/08/buletin-informativ-nr-19-31-08.pdf?fbclid=IwAR0GYlhx8NCES7mN-5ovrds6h_V5k1g9umW24B7a40-PuhC33m3UyFddWFU

actualizare 20.08.2021

Bugetul alocat Programului pentru scoli în anul școlar 2021-2022 este de 501.553.278 lei (101.734.944,8 ) https://bit.ly/programul-pt-scoli-2021-2022
 
1.903.851 de preșcolari si școlari, vor primi gratuit fructeși legume, lapte și produse lactate, precum și produse de panificație.
 
De asemenea, și măsurile educative privind hrana și alimentația sănătoasă sunt bugetate în cadrul Programului pentru școli
 

actualizare – 12.08.2021

Distilare vin în situații de criză – anul 2021

MADR informează că, în data de 10 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, ORDINUL nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. Măsura de acordare a sprijinului financiar va fi aplicată la nivel național de către APIA.

Solicitanții vor depune cererile de solicitare a sprijinului financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situații de criză, la sediul APIA – Aparat Central, până la data de 1 septembrie 2021.

Sprijinul financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză se acordă:

în avans (valoarea avansului este de maximum 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat);
sau

după finalizarea operațiunilor de distilare și denaturare.

‼️Valoarea sprijinului este stabilită la 4,52 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,66 lei/litru vin varietal care va fi distilat.

Costurile eligibile pentru sprijin cuprind costul vinului, costul transportului vinului către distilerie și costul distilării vinului în cauză.

Din valoarea sprijinului menționat, distilatorul plătește producătorului care a furnizat vinul către distilerie 3,88 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,02 lei/litru de vin varietal.

‼️Volumul minim de vin ce poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl, iar plata sprijinului se face în lei, până la data de 15 octombrie 2021, integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin APIA.

Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii de distilare a vinului în situații de criză eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, Ghidul solicitantului și legislația aferentă, se regăsesc pe site-ul APIA https://bit.ly/3CCWseG

https://sohost.ro/wp-content/uploads/2021/06/adresa-sgg-platforma-conect.pdf

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, împreună cu structurile lor teritoriale, în România au fost recenzate circa 3.226.000 de exploatații agricole.

Recensământul General Agricol – runda 2020 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (madr.ro)